חברת ניקיון חויבה לשלם לעובדת זכויות בגין תקופות העסקה אצל מעסיקים קודמים

מאת: הילה פורת, עו"ד

בית הדין קבע כי אחריות המעסיק לתשלומים לקופת גמל, בגין תקופות עבודה אצל מעסיק קודם, נקבעה מפורשות בחוק הגנת השכר בצד האחריות לתשלום שכר עבודה.

בס"ע 20660-09-12 ולנטינה ז'קובסקי נ' ש.מ.ע. אלמוג בע"מ (בפני כב' הרשמת ח' גרשון-יזרעאלי, ניתן ביום 9.12.2013), נדונה תביעתה של עובדת ניקיון (להלן – ולנטינה), אשר הועסקה ברציפות באותה עבודה במכון כושר, תחת שבעה מעסיקים שונים. בית הדין האזורי לעבודה דן בשאלה האם מעסיקתה האחרונה של העובדת, חברה המספקת שירותי ניקיון (להלן – חברת אלמוג), חבה בתשלום זכויותיה של העובדת מתקופות עבודתה אצל מעסיקים קודמים במכון הכושר.

בית הדין קבע כי מטרת סעיף 30 לחוק הגנת השכר, תשי"ח-1958 (להלן – החוק) הינה להבטיח את זכויותיו של העובד, אם התחלפו מעסיקיו, ולמנוע מצב של חילופי מעבידים, שיותיר את העובד כעומד בפני שוקת שבורה. בית הדין קבע כי כך במיוחד בענייננו, לאור העובדה שולנטינה הועברה "מיד ליד" בין חברות שונות, בעלות שמות דומים בחלקן, ואשר חלקן שוכנות בכתובת זהה.

בית הדין קבע, כי היה על חברת אלמוג לבדוק בעת קליטתה של ולנטינה האם זכויותיה שולמו לה על ידי המעסיק הקודם. משלא עשתה כן, יש יסוד לתביעה לחיובה בתשלום זכויותיה של ולנטינה בגין תקופת ההעסקה הקודמת באותו מקום עבודה. בנוסף, חברת אלמוג לא מילאה אחר הדרישות שהיה בהן כדי לפטור אותה מלשאת בהתחייבויות מעסיקים קודמים, בהתאם לסעיף 30 לחוק (פרסום דרישה להגשת תביעות במפעל ובעיתונות).

בית הדין קבע כי אחריות המעסיק לתשלומים לקופת גמל, בגין תקופות עבודה אצל מעסיק קודם, נקבעה מפורשות בחוק הגנת השכר בצד האחריות לתשלום שכר עבודה. לפיכך, מוטלת על חברת אלמוג האחריות לתשלום פיצוי חלף הפרשות לפנסיה בגין כל תקופת העבודה, ככל שלא הופרשו בפועל.

בית הדין קבע כי תמורה בגין עבודה בשעות נוספות, הינה שכר עבודה לכל דבר ועניין. כמו כן, בית הדין קבע כי בהתאם לסעיף 1 לחוק, הוא סעיף ההגדרות, המונח "שכר עבודה" כולל גם תשלומים בעד חגים. משכך, נכללים שני רכיבים אלה בגדר אחריותה של חברת אלמוג, בהתאם לסעיף 30 לחוק.

תביעתה של ולנטינה התקבלה באופן חלקי וחברת אלמוג חוייבה לשלם לה פיצוי חלף הפרשות לפנסיה, השבת ניכויים משכרה, תמורה בגין עבודה בשעות נוספות ושכר טרחת עו"ד.

 

 

 

 

* המאמר לקוח מתוך המהדורה החדשה של הספר "דיני עבודה המדריך המלא" (מאת הילה פורת, עו"ד). המהדורה החדשה כוללת התייחסות מפורטת לחידושים בתחום דיני העבודה (כולל החוק החדש להגברת האכיפה). הספר ערוך לפי נושאים (כולל תוכן עניינים מפורט) ומהווה כלי עבודה מעשי ומקצועי לעוסקים בתחום דיני העבודה והשכר. עו"ד הילה פורת, מנהלת ובעלת משרד עורכי דין הילה פורת המתמחה במתן שירותים משפטיים מגוונים למעסיקים בתחום דיני העבודה, מנהלת הפורטל "עולם העבודה" ומחברת הספר הנוסף: "הסכמים, מסמכים וטפסים בדיני עבודה" ו- "המדריך המלא והמעשי להליך פיטורים".

 

 

 

 

 

You may also like...

כתיבת תגובה