חישוב פיצויי פיטורים לעובד שחל שינוי יסודי במהות תפקידו

מאת: הילה פורת, עו"ד*

שירי הועסקה בחברת פירסום כ-5 שנים. במשך שלוש השנים הראשונות לעבודתה, במהלך לימודיה לתואר ראשון, הועסקה שירי כמזכירה בחברה והשתכרה כ-4,000 ש"ח לחודש. לאחר מכן, ומשסיימה שירי את לימודיה האקדמאים, הועסקה שירי כמנהלת מחלקת שיווק והשתכרה כ-7,000 ₪ לחודש.

שירי פוטרה מעבודתה והחברה שילמה לה פיצויי פיטורים לפי שתי תקופות.

לטענתה של שירי היה צורך לחשב את פיצויי הפיטורים עפ"י משכורתה האחרונה עבור כל תקופת העבודה. האם על החברה לערוך חישוב שונה של פיצויי הפיטורים המגיעים לשירי?

תשובה

במקרה של שירי מדובר בעצם בשינוי משמעותי בדרך העסקתה. חוק פיצויי פיטורים והתקנות לא התייחסו מפורשות לסיטואציה דומה לזו של שירי (כלומר – שינוי יסודי בדרך ההעסקה), אך בית הדין הארצי לעבודה התייחס לסיטואציות דומות.

בדב"ע תשן/107-3 מנפאואר (ישראל) בע"מ נ. צפריר גוטרמן, נידון מקרה של עובדת שהועסקה בשתי  תקופות עבודה. בתקופת עבודתה הראשונה הועסקה במשרה מלאה כעובדת חודשית ובתקופת עבודתה השנייה החלה לעבוד בשעות עבודה בלתי קבועות, ושכרה שולם על בסיס של שעה. בית הדין הארצי פסק כי הדרך הנכונה לחישוב פיצויי הפיטורים במקרה כגון זה, שבו צורת ההעסקה השתנתה באופן יסודי, היא חישוב של פיצויי הפיטורים בגין כל אחת מתקופות ההעסקה.

בדב"ע נ"ו/269-3 איסר מזר נ. הסתדרות מדיצינית הדסה, נפסק כי שעה שבתקופות ההעסקה של עובד חל שינוי יסודי במהות התפקיד, יש לערוך חישוב נפרד של פיצויי פיטורים לכל אחת מתקופות ההעסקה; כך רופא, שקודם לכן הועסק באותו מקום עבודה כאח וסטז'ר, ייערך חישוב הפיצויים לכל אחת מהתקופות, עפ"י שכרו של רופא, סטז'ר ואח בעת הזכאות לפיצויי פיטורים.

לפיכך, במקרה הנידון, נראה כי צדקה מעסיקתה של שירי בחישוב פיצויי הפיטורים לפי שתי תקופות. חישוב פיצויי הפיטורים של שירי יעשה בדרך הבאה:

עבור התקופה הראשונה (שלוש שנים) – 4,000 ₪x  3 שנים – סה"כ 12,000 ₪.

עבור התקופה השניה (שנתיים) – 7,000 ₪ x  2 שנים – סה"כ 14,000 ₪.

 

 

 

* המאמר לקוח מתוך המהדורה החדשה של הספר "דיני עבודה המדריך המלא" (מאת הילה פורת, עו"ד). המהדורה החדשה כוללת התייחסות מפורטת לחידושים בתחום דיני העבודה (כולל החוק החדש להגברת האכיפה). הספר ערוך לפי נושאים (כולל תוכן עניינים מפורט) ומהווה כלי עבודה מעשי ומקצועי לעוסקים בתחום דיני העבודה והשכר. עו"ד הילה פורת, מנהלת ובעלת משרד עורכי דין הילה פורת המתמחה במתן שירותים משפטיים מגוונים למעסיקים בתחום דיני העבודה, מנהלת הפורטל "עולם העבודה" ומחברת הספר הנוסף: "הסכמים, מסמכים וטפסים בדיני עבודה" ו- "המדריך המלא והמעשי להליך פיטורים".

 

You may also like...

כתיבת תגובה