טופס 5329 – מאגף המודיעין של רשות המיסים


במבצע שרשות המיסים מבצעת כעת, נשלחו כ- 100 אלף בקשות בעניין הצהרה על מקורות הכנסה בארץ ובחו"ל.


עד למועד זה נענו כ- 30 אלף אזרחים לטופס שבנדון. רשות המיסים הקימה חמ"ל המטפל בקליטת הטפסים המורכב מכ- 12 אנשי צוות המהווים מסנננת ראשונה לאופן הטיפול בפתיחת התיקים ואו דרישות אחרות ע"פ מקורות ההכנסה המצויינים בטפסים.


בתקופה הקרובה תתבצע פעימה שניה לכל נושא הרחבת מעגל משלמי המיסים ואין זה מדובר במבצע חד פעמי !


הטופס הראשוני נשלח לאזרחים בדואר רגיל, אך בחמ"ל מתבצע רישום ומעקב על כל אזרח שקיבל את הטופס לכן לא מומלץ להתעלם מהטופס ויש למלא את כל פרטיו ולשלוח באמצעות המייל : itur@taxes.gov.il .


רשות המיסים תדרוש מאת ממלא הטופס להגיש דוחות אם וכאשר תחליט וזאת לאחר הסינון הראשוני, מוטב כי אם ידוע לאזרח ממלא הטופס כבר בעת מילוי הטופס על הכנסותיו החייבות במס שטרם דיווח עליהם, שיסור במיידית למשרדי רשות המיסים ויגיש דוחות לכל שנה בנפרד, בצירוף לדוחות יש תמיד להצמיד את עותק השאלון כפי שנשלח לרשות המיסים בתחילה.


עמדת רשות המיסים כעת הינה לחייב בהגשת דוחות עד 10 שנים כאשר מדובר בהשמטת הכנסות רצופות (דמי שכירות וכו'…) לגבי הכנסות חד פעמיות ושאינן רצופות ייתכן וכי המדיניות של רשות המיסים תהיה רק החל משנת 2009 ואילך.


אנו כעת מטפלים מול רשות המיסים בנייר עמדה כי בהכנסות פסיביות כאשר שיעור המס הינו סופי, ניתן יהיה להסתפק בדוח אחד לשנת המס 2013  שיכלול את כל ההכנסות שטרם דווחו תוך פירוט הכנסות אלו בנייר עבודה שיצורף לדוח היחיד הנ"ל.


עמדתנו בנייר זה הינה השגת אותה תכלית בדרך שהיא מידתית טובה יותר משום שהגשת דוחות לכל שנה תגרור עימה קנסות פיגור, קנסות עיצום כספי ורשות המיסים תאלץ להתמודד (עם חוסר כוח האדם שיש לה כיום) עם עוד אלפי דוחות ותכתובות של בקשות לביטולי קנסות .


אנו מקווים כי רשות המיסים תקבל את עמדתנו בנושא. ברור כי נעדכן במיידי.  


 


בכבוד רב,


אלון אייל


סגן הנשיא ויו"ר ועדת מיסוי

You may also like...

כתיבת תגובה