"יחיד" או "חברה"?

מאת: עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

 

בפרק זה נדון באחד משיקולי-ההתאגדות שמעסיק הרבה מאוד "עצמאים קטנים" – האם להתאגד כחברה או להישאר "עצמאי יחיד"? יחיד או חברה?

השיקולים השונים:

א. היחס לבעל העסק/בעל המניות –

"עצמאי יחיד" – ישנו קשר ישיר בין הבעלים לעסק. ישנה זהות מוחלטת בין העסק לבעליו. במקרים בהם בעל העסק יוצא מהתמונה מתעוררות בעיות בהסדרת הבעלות והניהול של העסק.

חברה – היחסים בין בעלי המניות לחברה מוסדרים בחוק ובתקנון. יש נתק בין בעלי המניות לחברה. החברה אינה תלויה בבעלי-המניות.

ב. המוניטין והיציבות –

"עצמאי יחיד" – מוניטין אישי. המוניטין מבוסס על יכולתו האישית של בעל-העסק. העסק יציב לאורך שנות חייו של בעל העסק. בדר"כ במותו של בעל-העסק, גם העסק "מת".

חברה – מוניטין של החברה. לחברה יש אורך חיים בלתי-מוגבל. ניתן להוריש/למכור וכו' – את המניות.

ג. סטאטוס עסקי

"עצמאי יחיד"– מצטייר כעסק קטן.

חברה – לחברה יש תדמית של עסק גדול ורציני.

ד. הקשר עם רשויות המס

"עצמאי יחיד" – בעל העסק חייב באופן אישי כלפי רשויות המס. התיק רשום על שמו. רשות המיסים לא מהססת להפעיל סנקציות והליכי גבייה אישיים.

חברה – לחברה יש תיק עצמאי שאינו קשור לבעלי המניות שלה. רשות המיסים, בדר"כ, תפעיל סנקציות כנגד החברה ולא כנגד בעלי-המניות.

ה. שימוש ומיסוי הרווחים

"עצמאי יחיד"– כל הרווחים ממוסים במס שולי + דמי ביטוח לאומי, וזאת ללא שום קשר לשימוש ברווחים.

חברה – במידה ומשאירים את הרווחים בחברה (לצורך השקעות, הון חוזר וכו') – ישלמו רק "מס חברות".הכלל הבסיסי הוא: "מס נדחה הוא מס נחסך". במידה ובעל-העסק מושך את כל הרווחים, יורדת הכדאיות לחברה, ולחילופין ההיפך.

ו. שיטת ניהול ספרי החשבונות ועלותה

"עצמאי יחיד"–  עסק קטן – חד-צידי (עלות נמוכה – זול יותר).עסק גדול – כפולה (עלות גבוהה – יקר יותר).

חברה – בכל מקרה חייבת הנה"ח כפולה (עלות יקרה). בהשוואה ל"עצמאי קטן" העלות יכולה להיות פי ארבע, בממוצע.

ז. הכרה בהוצאות עסקיות

"עצמאי יחיד" –

  • קיים סיכוי רב לשכוח הוצאות (כיוון שאין התאמות בנק וכו').
  • הדו"ח מתקבל בספקנות במס הכנסה כיוון ואינו כולל נכסים והתחייבויות.
  • קיים קושי להכיר בהוצאות כגון: הפרשה לאחריות, הפרשה לתביעות, ריביות וכו'.

חברה – הכרה בהוצאות באופן מלא ונרחב.הוצאות עודפות וכן הוצאות שאינן מוכרות במס ימוסו לפי שיעורי מס החברות, ולא המס השולי.

ח. זכויות סוציאליות ופיצויי פיטורין

"עצמאי יחיד"– אין.

חברה – בעל המניות שמנהל את החברה הינו שכיר בחברה וזכאי לפיצויי פיטורין וזכויות סוציאליות נוספות.

ט. פשיטת רגל ופירוק

"עצמאי יחיד"– ברגע שהעסק מפסיד – מוגשת בקשה לפשיטת רגל באופן אישי כנגד בעל העסק.

חברה – פירוק החברה אינו משפיע על בעל-העסק (למעט ב"הרמת מסך").חריג – "ערבות אישית" לבנקים וספקים גדולים.

י. קיזוזי הפסדים

"עצמאי יחיד"– אם העסק מפסיד ניתן לקזז את ההפסד כנגד הכנסה אחרת כשכיר, למשל.

חברה – הפסד של החברה אינו ניתן לקיזוז ע"י בעלי-המניות (אלא רק במישור של החברה).

 

 

 

מאמר זה לקוח מהספר "היערכות במיסים – סוף 2013 תחילת 2014".

לפרטים אודות הספר: http://www.aor.co.il/sof2013

להרשמה ל"עדכוני מיסים" ללא תשלום היכנסו ל: http://www.aor.co.il/tax

להרשמה לניוזלטר שבועי בדיני-עבודה, ללא תשלום היכנסו ל: http://www.aor.co.il/avoda

 

 

 

 

You may also like...

כתיבת תגובה