כל מה שרצית לדעת על מענק עבודה עבור שנת המס 2014 לשכירים ולעצמאים

מענק עבודה – מהיום שווה יותר לעבוד

כל מה שרצית לדעת על מענק עבודה עבור שנת המס 2014 לשכירים ולעצמאים

תכנית "מענק עבודה"

מטרות תכנית מענק עבודה הינן, בין היתר, להוות כלי לתמרוץ השתתפות עובדים בשוק העבודה, להגדיל את הכנסתם הפנויה של העובדים ברמות השכר הנמוכות ולצמצם את הפערים הכלכליים.

מי זכאי למענק עבור שנת המס 2014?

החוק חל על כל שכיר או עצמאי, שהייתה לו הכנסת עבודה או הכנסה מעסק ומשלח יד בשנת המס 2014, אשר עמד בכל שלושת התנאים הבאים:

1 . גילך 23 ומעלה ויש לך ילדים, או שגילך 55 ומעלה, גם ללא ילדים.

2. במועד כלשהו במהלך שנת המס 2014, מעבר לדירת מגורים יחידה, לא הייתה בבעלותך או בבעלות בן/בת זוגך, או בבעלות ילדך התלוי בך כלכלית, ביחד או לחוד, זכות במקרקעין (כגון: דירה, חנות, מגרש וכדומה), בישראל ו/או מחוץ לישראל, שחלקכם בזכות עולה על %50.

3 . אם מתקיים לגביך אחד מהשניים:

3.1 יש לך ילד אחד או שניים או שגילך 55 שנים ומעלה גם ללא ילדים –

 התוצאה המתקבלת מחלוקת סך כל הכנסות מעבודה ו/או הכנסה מעסק/משלח יד  בשנת המס 2014, במספר חודשי העבודה שלך בפועל (כשכיר או כעצמאי, אך לא  יותר- 12 חודשים) בשנה זו, גבוהה מ- 2,070 ₪ * ונמוכה מ- * 6,157 ₪*.

3.2 יש לך שלושה ילדים או יותר –

התוצאה המתקבלת מחלוקת סך כל הכנסות מעבודה ו/או ההכנסה מעסק/משלח יד בשנת המס 2014, במספר חודשי העבודה שלך בפועל (כשכיר או כעצמאי אך לא יותר מ- 12 חודשים) בשנה זו, גבוהה מ- 2,070 ₪ * ונמוכה מ- 6,766 ₪ *.

*הסכומים נכונים לפי המדד הידוע ב- 1.6.2014, ויעודכנו ב- 1.6.2015 בהתאם להוראות החוק

 

לחץ כאן לעלון מענק עבודה (מס הכנסה שלילי) לשנת המס 2014 המלא

You may also like...

כתיבת תגובה