לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לשנת 2015

מעבידים נכבדים

הננו מגישים בזאת לוח עזר לחישוב מס ההכנסה החל על משכורת ועל הכנסה מיגיעה אישית, מחודש ינואר 2015 ואילך.

הלוח מפרט את המס במרווחים של 100 ₪ הכנסה חודשית ממשכורת, משכר עבודה, או מהכנסה אחרת מיגיעה אישית. מהכנסה שבין כל 100 שקל, יש לחשב את המס לפי השיעורים המפורטים בתחתית העמוד.

הננו להבהיר כי הלוח הוא לוח עזר. אם נפלה טעות בנתונים – הוראות החוק הן הקובעות.

בחוברת זו יפורטו העדכונים השנתיים במערך הניכויים, החל מחודש ינואר 2015. הנתונים עודכנו בהתאם לסעיף 120ב לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א- 1961 (להלן: "הפקודה") בשיעור עליית המדד (0.09%-), אלא אם נאמר אחרת.

להן קישור לוח עזר לחישוב מסים לשנת 2015

You may also like...

כתיבת תגובה