מאמר: מיסוי נאמנויות לאור תיקון 197 לפקודת מס הכנסה

1.2.7 מיסוי נאמנויות לאור תיקון 197 לפקודת מס הכנסה במסגרת תיקון 197 לפקודת מס הכנסה

תוקנו ההוראות הנוגעות למיסוין של נאמנויות . הוראות התיקון כוללות שינויים מרחיקי לכת אשר מצמצמים בעיקר את הטבות המס המוקנות לנאמנות יוצר תושב חוץ , כאשר הקריטריון המנחה שעל פיו ייגזרו חבויות המס יהיה תושבות

הנהנים חלף תושבות היוצר . כלומר הכנסת הנאמנות תמוסה בשל קיומו של נהנה ישראלי . יתרה מכך , בחלק מהמקרים אף נשללות ההטבות המגיעות לנהנה שהינו עולה חדש או תושב חוזר ותיק . בנוסף , במסגרת התיקון הוחמרו דרישות הדיווח ונקבע כי על נהנה ( במקרים מסוימים גם נהנה תושב חוץ ) לדווח במסגרת דוח שנתי על חלוקה שקיבל ( במזומן או שלא במזומן ) בשנת המס בה התקבלה החלוקה , אף אם אינה חייבת במס בישראל . להלן יפורטו עיקרי תיקון 197 לפקודה :

• צומצם הסדר המס ביחס לנאמנות יוצר תושב חוץ ושמה הפך ל " נאמנות תושבי חוץ "

• נקבע סוג נאמנות חדש – " נאמנות נהנה

תושב ישראל " הכולל תחתיו " נאמנות קרובים " ו " נאמנות שאינה נאמנות קרובים " ;

• נכללו תיקונים משלימים לנאמנות תושבי ישראל ;

• שונתה ההגדרה של חברה להחזקת נכסי נאמנות ;

• בסעיף 134 לפקודה נקבעה חובת דווח במסגרת דוח שנתי על נהנה שקיבל חלוקה מנאמן במזומן או שלא במזומן .

תחולתו של תיקון 197 לפקודה ביחס לפרק הנאמנויות הינו החל מיום 1 בינואר 2014 ביחס להכנסה שהופקה ביום זה ואילך , ולפיכך , התיקון והשינויים בו לא יחולו ביחס לדוחות נאמנויות לשנת

חריג לתחולה הינו התיקון ביחס לחובת דיווח במסגרת דוח שנתי על נהנה שקיבל חלוקה אשר תחולתו הינה החל מ – 1 באוגוסט .2013 לאור אי הבהירות הקיימת כיום ביחס ליישום הוראות התיקון , רשות המיסים פרסמה הודעה ביום 1 בספטמבר 2013 לפיה בכוונתה ליצור הסדרי מעבר לנאמנויות שסיווגן הוחלף מ " נאמנות יוצר תושב חוץ " ל " נאמנות נהנה תושב ישראל " וזאת על מנת למנוע מחלוקת ביחס לחבות המס בישראל החלה על הכנסות הנאמנות טרם תחילת התיקון . כמו כן , על מנת ליצור פשטות בדווח וביישום של הוראות התיקון , רשות המיסים תקדם התקנת תקנות שיסדירו את יעוד הכנסת הנאמן לנהנים שהם תושבי

חוץ , תושבי ישראל לראשונה , או תושבי חוץ , וכן תקנות שיסדירו את מנגנון הזיכוי ממס זר בנאמנויות שבהן היוצר הוא תושב חוץ .

 

 

 

מאת: פאהן קנה ושות'.

מתוך הספר מדריך היערכות במסים של פאהן קנה 2014 

לרשימת תפוצה של מחלקת מיסים פאהן קנה

You may also like...

כתיבת תגובה