מדריך להגשת בקשה להחזר מס

1. כללי:

מדריך זה מיועד לסייע ליחידים אשר אינם חייבים להגיש דוח שנתי למס הכנסה, אך מעוניינים בכל זאת להגיש דוח שנתי כבקשה להחזר מס. מדריך זה מסייע ליחידים למצות את זכויותיהם, על ידי פירוט הליך הגשת הדוח והאסמכתאות אשר יש לצרף אליו, וכן פירוט תמציתי של הטבות המס להם זכאים העובדים השכירים.

מדריך זה אינו מהווה ייעוץ באשר לזכאות להחזר מס. יחיד, המבקש להגיש בקשה להחזר מס, יוודא את זכאותו להחזר המס לפני הגשת הדוח

2 מי חייב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה:

עפ"י סעיף 131 לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה"), יחיד תושב ישראל, שמלאו לו 18 שנים, חייב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה. עם זאת, קיימות הוראות מיוחדות הפוטרות אוכלוסיות שונות מהגשת הדוח. האוכלוסיות הנ"ל כוללות, בין היתר, עובדים שכירים בעלי הכנסת עבודה ו/או קצבה בסכומים שאינם עולים על 649,000 ₪ בשנה )נכון לשנת המס 2014).

יצויין, כי במידה שלעובד בן/בת זוג החייב בהגשת דוח, החובה בהגשת הדוח חלה גם עליו והוא אינו נמנה על אוכלוסיית העובדים הפטורים מהגשת דוח.

 

לחץ כאן לקריאת המדריך להגשת בקשה להחזר מס בקובץ PDF

 

 

רואי חשבון, יועצי מס, עורכי דין – פורטל המסים שלכם ובשבילכם

 

 

 

You may also like...

כתיבת תגובה