מדריך ליבוא אישי בדואר חבילות או בחברת בלדרות

כללי
כל אדם בישראל רשאי לייבא בייבוא אישי טובין בדואר חבילות/בלדרות, בתנאים הבאים:

 

הגדרות
לעניין זה:

  • "יבוא אישי" – טובין בכמות סבירה לשימוש עצמי או נתינה במתנה.
  • "מסי יבוא" – מכס, מס קנייה ומע"מ המוטלים על טובין.
  •  "טובין" – נכס וסחורות שניתן להעבירם ממקום למקום כגון: רהיטים, ספרים, מכשירים, תכשיטים.

אחריות על הצהרת תכולת החבילה

 

על פי סעיף 39(ב) לפקודת המכס, המתייחס לייבוא באמצעות הדואר, די בכך שהטובין אינם תואמים את הפרטים הכתובים בהצהרת הייבוא או בתווית של חבילת הדואר כדי שניתן יהיה לתופסם, גם אם ההצהרה הכוזבת נמסרה ללא ידיעת הנמען.

במקרה של הצהרה כוזבת, רשות המסים רשאית לחלט את הטובין או להטיל קנס על היבואן (מזמין החבילה) בגובה כפל המסים בנוסף לתשלום מסי ייבוא כתנאי לקבלת הטובין.
 
יודגש כי מזמין החבילה הוא שאחראי על תוכן ההצהרה כלפי המכס. אשר על כן מומלץ, במיוחד למי שרוכש טובין באמצעות האינטרנט, לוודא עם ספק הטובין כי ההצהרה על גבי החבילה תואמת את הטובין המצויים בחבילה וכן, את נכונות הפרטים המופיעים לגבי עסקת הרכישה, לרבות מחיר הטובין.​

כמה מס עליי לשלם?

 

 

משלוח המכיל טובין שערכם הכולל עד 75$ – פטורים לחלוטין מתשלום מסים. הפטור אינו חל על מוצרי טבק, כוהל ומשקאות משכרים.
משלוח המכיל טובין שערכם הכולל 75$-325$ – פטורים מתשלום מכס אך חייבים בתשלום מע"מ ובמוצרים מסוימים גם במס קנייה. הפטור ממכס אינו חל על מוצרי טבק, כוהל ומשקאות משכרים.
 

 

חלקי חילוף לרכב בטווח מחירים זה מחוייבים בשיעור מס אחיד של 49.1%, למעט האביזרים שלהלן, עליהם חלה חובת תשלוםמע"מ בלבד: 
א. מושבים
ב. בקרים למערכות הרכב  
ג. מכשירים לניווט המותקנים ברכב 
ד. מנעולים לרכב מכל הסוגים
ה. פנסים
ו. מגבים וחלקיהם
ז. משאבות ואקום 
ח. מושב בטיחות לתינוק 
ט. רצועות גומי/טיימינג בכל צורות החתך 
י. מסננים לאוויר דחוס
יא. צמיגים
יב. מכשירי ניווט לרכב
יג. בלמים וחלקיהם
יד. כריות אויר
טו. מערכת ABS / ESP וחלקיהם
טז. מסבים
יז. חלקי נגררים 
יח. חלקי שסתומים
יט. חלקים למזגנים 
כ. חלקי חשמל קטנים כמו מפסקים/מתגים פיוזים וכד'
 
טובין שערכם 325$-1,000$ – חייבים בתשלום מע"מ וכן, במכס ומס קנייה (אם חלים).
טובין שערכם מעל 1,000$  או במשלוח של טבק, סיגריות, כוהל, ומשקאות משכרים – חייבים בתשלום מע"מ וכן, במכס ומס קנייה (אם חלים) כפי שמשולם על ידי יבואן שמייבא בייבוא מסחרי, על פי השיעור קבוע בצו תעריף המכס. 

לנוחותכם, המסים החלים על כל מוצר חושבו לכדי אחוז סופי וכולל המופיע בטבלת מסים מרוכזים בקישור שלהלן, המתעדכנת מדי שבוע. בשימוש בטבלה יש לבחור את המוצר המבוקש המופיע בעמודה הימנית ולבדוק מהו אחוז המס המופיע בעמודה שבטווח המחירים שבה נמצא ערכו של המוצר. יובהר כי הטבלה מתפרסמת לצרכי נוחות והבהרה בלבד והיא איננה מחייבת; תעריף המס המחייב הוא התעריף הקבוע בצו תעריף המכס.
 

 

 

הבהרות חשובות נוספות – יש לקרוא לפני השימוש בטבלה!

שתי חבילות או יותר שיישלחו מאותו ספק לאותו לקוח בהפרש של עד 72 שעות, ייחשבו כמשלוח אחד שפוצל, ומסי הייבוא יחושבו לפי ערכם הכולל של כל הטובין יחד.
• שיעור המס נקבע על פי סוג הטובין ועל פי סך ערך הטובין הכלולים במשלוח, לא כולל הובלה וביטוח. 
• במקרים בהם חל תשלום מס, הוא יחול הן על ערך החבילה והן על דמי המשלוח והביטוח אם ישנם (כלומר, שיעור המס ייקבע לפי ערך המוצר בלבד, אך יחול על ערך המוצר כולל המשלוח והביטוח). כך, לדוגמא, נעליים שערכן 300 דולר והמשלוח ניתן בחינם, יחוייבו במע"מ בשיעור של 18%. נעליים באותו מחיר, שעליהן נוספו דמי משלוח בסך 40 דולר, עדיין יחוייבו בשיעור של 18% בלבד, אך המס יחול על ערך המוצר כולל דמי המשלוח, דהיינו 18% מתוך 340 דולר.
נעליים שערכן 340 דולר, והמשלוח ניתן בחינם, יחוייבו במסים בשיעור של 32.2%.

ערך המוצר עצמו
עלות משלוח ו/או ביטוח
שיעור המס
המס הנדרש לתשלום
$300
$0
18%
$54
$300
$40
18%
$61.2
$340
$0
32.2%
$109.5
 

 

לכניסה לטבלת המסים המרוכזים לחץ כאן.

מתנות ופריטים משומשים​

 

 

 

פריטים משומשים או פריטים שנשלחו כמתנה ללא תמורה כספית מצד הנמען, יחויבו גם הם במס, לפי ערך הטובין המוצהר בחשבונית או בהצהרת השולח. עם זאת, המכס רשאי לבדוק את סבירות ההצהרה ובמקרים חריגים, לפסול את הערך המוצהר ולקבוע ערך חלופי כמפורט בחלק 2.5 לנוהל הערכת טובין ביבוא אישי.​

אופן תשלום המסים החלים

 

חבילות הנשלחות בדואר רגיל – מועברות לסניפי הדואר הקרוב לאזור מגורי הנמען בהתאם לכתובת הרשומה על גבי החבילה, בצירוף הוראת תשלום על סך המסים (אם נדרשים). את המסים יש לשלם בסניף הדואר בעת קבלת החבילה.
 
חבילות הנשלחות בדואר מהיר (EMS) או באמצעות חברות שילוח – משוחררות מהמכס על ידי סוכן מכס של חברת דואר ישראל או על ידי סוכן המכס של חברת הבלדרות שהחבילה נשלחה באמצעותה, והמסים משולמים על ידם בעבור היבואן (מזמין החבילה). בעת מסירת החבילה בבית הלקוח, נגבים המסים על ידי השליח.

חברת דואר ישראל וחברות השילוח הבינלאומיות גובות, ככלל, עבור שירות זה עמלה, בנוסף לעלות השילוח. כל ההשגות או הערעורים או הבירורים לגבי עמלות חברת הדואר או חברות הבלדרות, יש להפנות ישירות לשירות הלקוחות של החברה המשלחת.
 
במקרים חריגים, למשל אם היבואן נדרש להשלים פרטים לגבי הטובין המיובאים, יידרש הנמען להגיע לבית המכס ולשחרר את הטובין בעצמו.

מחלוקת בעניין המסים

 

 

משלוח המבוצע באמצעות חברת דואר ישראל – על עצם הדרישה לתשלום המסים או על גובה המסים, ניתן להגיש בקשה לבירור בסניף/בסוכנות הדואר, לפני שחרור החבילה בסניף הדואר ותשלום המסים. את הבקשה לבירור ניתן להגיש בסניף הדואר שבו נמצאת החבילה (ע"ג טופס של חברת דואר ישראל) או לשלוח ליחידת מכס דואר חבילות, בציון כל פרטי החבילה. מגיש הבקשה רשאי לבקש להיות נוכח בעת בדיקת החבילה בתהליך הבירור, וזאת על גבי טופס הערעור שיגיש.


לטופס הבקשה לבירור הדרישה לתשלום מסים לחץ כאן.

משלוח המבוצע באמצעות חברת בלדרות – ניתן להגיש ערעור רק לאחר שמזמין החבילה שילם את המסים לחברת השילוח ובהצגת חשבונית תשלום. הבירור ייעשה ישירות מול יחידת התפ"ג (תביעות, פקדונות וגרעונות) בבית מכס נתב"ג, בטל': 03-9751175 או בפקס: 03-9751183.​

בדיקת חבילות ללא נוכחות הנמען

 

 

לפי פקודת המכס וחוק רשות הדואר התשמ"ו-1986, רשאי פקיד המכס לפתוח ולבדוק חבילות/צרורות ולהעריך את הטובין, גם ללא נוכחות הנמען, אך בנוכחות פקיד הדואר. האחריות על שלמות החבילה/הצרור חלה על חברת דואר ישראל. לפיכך, כאשר נגרם נזק לחבילה, יש לפנות למחלקה לפניות הציבור של חברת דואר ישראל.
 
האמור לעיל חל גם על משלוח באמצעות חברות בלדרות. הבדיקה תיעשה בנוכחות היבואן, נציגו או נציג חברת הבלדרות.
 
יצוין כי חבילות/צרורות שיש חשש כי בתוכן נמצאים טובין מתכלים, טובין אסורים בייבוא או טובין מסוכנים, רשאי פקיד המכס לבדוק את החבילה גם ללא נוכחות נציגים כאמור.

פריטים שייבואם אסור או מותנה באישור הרשות המוסמכת

 

 

ישנם פריטים שיבואם אסור לחלוטין. לרשימת הטובין האסורים בייבוא  לחץ כאן.

ישנם פריטים שייבואם מותנה בעמידה בקריטריונים, הנקבעים מעת לעת ע"י הרשויות המוסמכות. לעתים, יידרש גם אישור/רישיון יבוא פרטני. לפיכך, מומלץ לפני הייבוא לבדוק עם הרשות המוסמכת הרלוונטית את הקריטריונים התקפים וכן, את הצורך בקבלת אישור/רישיון ייבוא.
 
להלן פירוט הרשויות המוסמכות ביחס לטובין המיובאים באופן תדיר:
 
המוצרים
הרשות המוסמכת
כתובת
טלפון
פקס
מוצרי תקשורת, מוניטורים לתינוקות, טלפונים חכמים (כאשר הייבוא הוא של ארבעה מכשירים ומעלה), שלטים, וכיו"ב
משרד התקשורת
מגדל שלום קומה 9 רח' אחד העם 9 תל אביב
03-5198154
03-5107587
צמחים, זרעים ועוד
משרד החקלאות, השירותים להגנת הצומח
בית דגן, קבלת קהל במשרד יום ד' 08:30-15:00
03-9681587
03-9681599
חלקי חילוף לרכב
משרד התחבורה
רח' בנק ישראל 5, בניין ג'נרי ת.ד 867 ירושלים 91008
03-5657117
03-5618260
מוצרי מזון ותוספי תזונה
משרד הבריאות, שירות המזון
רחוב הארבעה 12,תל אביב 64739
08-6241010
02-5655972
קסדות, מנגל המופעל באמצעות גז
מכון התקנים
רח' חיים לבנון 42 תל אביב 69987
03-6465164
 
 

להבהרות נוספות בעניין פריטים שיבואם מותנה בקבלת אישור, יש לפנות למשרד הכלכלה. מספר הטלפון של מוקד משרד הכלכלה הוא 2990*.

הקלות לאוכלוסיות מועדפות

 

 

שחרור חבילה לחייל / קצין בשירות חובה 
חייל או קצין הנמצא בשירות חובה בלבד, רשאי לשחרר אחת לשלושה חודשים חבילת שי הנשלחת על שמו ומיועדת לשימושו האישי בהנחה מתשלום המסים, בסכום השווה ל- ‎$30מסה"כ המסים החלים על החבילה, המכוסים על ידי משרד הבטחון (לדוגמא, חבילה המחוייבת בתשלום מס של 100 דולר, תחוייב ב-70 דולר בלבד). על מנת לשחרר את החבילה בהנחה האמורה, על החייל (או נציג מטעמו) לפנות ליח' מכס דואר חבילות הקרובה לאזור מגוריו, ולהציג תעודת קצין או תעודת חוגר בשירות סדיר. רשימה מלאה של יחידות מכס דואר חבילות מופיעה בסוף המדריך.
 
עולה חדש
ההקלות המלאות לעולה חדש מפורטות במדריך לעולה ותושב חוץ:
למדריך לעולה ולתושב חוץ בשפה העברית – 
לחץ כאן.
למדריך לעולה החדש בשפה האנגלית – לחץ כאן.
For an Immigrant and Foreign Resident Guide in English –press HERE.
למידע על זכויות נוספות לעולה חדש – לחץ כאן.
 

 

תושב חוזר / סטודנט חוזר
ההקלות המלאות לתושב חוזר/סטודנט חוזר מפורטות בקישורים שלהלן:

מדריך לתושב חוזר/סטודנט חוזר
מידע הנוגע לזכויות נוספות של תושב חוזר

החזרת פריטים מיובאים או החלפת טובין המוחזרים לחו"ל

 

 

 

טובין המוחזרים לחו"ל
מי שייבא טובין, שילם את מלוא המסים החלים עליהם ולאחר מכן התגלתה אי התאמה להזמנה או פגם שהיה בטובין עוד טרם הייבוא, רשאי להחזירם לספק ולאחר ההחזרה לפנות בבקשה להחזר המסים 
ליחידת התפ"ג  בבית המכס בו שוחררו הטובין.
 
החזר המסים ששולמו יהיה בכפוף לתנאים הבאים:
  1. הוכח כי לא נעשה שימוש בטובין, למעט שימוש שגרם לגילוי הפגם או אי התאמה והיה הכרחי לצורך גילוי הפגם או אי ההתאמה.
  2. הטובין יוצאו לא יאוחר מ-6 חודשים לאחר ייבואם והוכח כי אכן בוצע יצוא כאמור.
  3. הוכח כי הטובין שיובאו זהים לטובין שיוצאו.
  4. אם ערכם של הטובין עולה על 200$  יש להפיק רשימון ייצוא בעת ייצוא הטובין ביחידת מכס דואר חבילות או באמצעות סוכן מכס, אשר יוצהר בו כי מדובר בייבוא מוחזר. כמו כן, יש למלא טופס מכס 87 ולפעול בהתאם לנהלים שנקבעו לגבי טופס זה ופורסמו באתר רשות המסים. אם לא יופק רשימון ייצוא כאמור, לרבות הגשת טופס מכס 87 כנדרש, לא ניתן יהיה לקבל החזר מסים.
טובין המוחזרים לישראל לאחר תיקונם 

טובין ששולמו עליהם מלוא המסים בעת ייבואם, יוצאו לחו"ל לצורך תיקון, תוקנו במסגרת תקופת האחריות על ידי הספק ולא שולמה כל תמורה בעבור תיקונם – יהיו פטורים מתשלום מסי ייבוא בכפוף לעמידה בתנאים הבאים: 

  • טובין שערכם עולה על 200$ חובה למלא לפני היצוא רשימון ייצוא (טופס מכס 9) ביחידת מכס דואר חבילות, ולהחתים עליו את פקיד המכס. את הטופס האמור יש להציג בפני פקיד המכס בעת החזרת הטובין לישראל.
  • טובין שערכם עד 200$ – בעת החזרת הטובין לישראל יש להציג מסמכים חלופיים לרשימון הייצוא, כגון: התכתבות עם הספק, חשבונית רכישה, רשימון ייבוא וכיו"ב.

למען הסר ספק, בנוסף למפורט לעיל, יש להוכיח  עמידה ביתר תנאי פרט 810 לצו תעריף המכס,  לרבות הוכחה כי מלוא המיסים  בגין הטובין שולמו בעת יבואם  וטרם יצואם לצורך התיקון.

לגבי טובין שיוצאו לחו"ל לצורך תיקון, ושולמה תמורה בגין התיקון שבוצע בחו"ל – יחולו מסי ייבוא בגין עלות התיקון בלבד.

לגבי טובין שיוצאו והוחלפו בטובין חדשים, יחולו מלוא מסי הייבוא בגין הטובין המיובאים, גם אם ההחלפה בוצעה במסגרת תקופת האחריות. את המסים ששולמו בגין הטובין המוחלפים, ניתן לדרוש בחזרה במידה והם עומדים בתנאים המפורטים עבור טובין המוחזרים לחו"ל.

פרטי התקשרות ליחידות מכס דואר חבילות

ירושלים
מרכז שטנר, גבעת שאול ב', ירושלים  ‎91999.
טלפון: ‎02-6526193 
פקס: ‎02-6511589
תל-אביב
דרך ההגנה 137, יד אליהו, תל-אביב.
טלפון: 03-9421730.
פקס: 03-9421733.
חיפה
שד' פל-ים 19, שקמונה, ת.ד. 245, חיפה 31999.
טלפון:‎04-8664130 ,04-8623645 
פקס  ‎02-6669803 :
אילת
הדואר המרכזי, הקניון האדום, אילת‎ 83100.
טלפון: 08-6326476, פקס:.08-6374146 ​
 
 

 

 

 

 

 

 

You may also like...

כתיבת תגובה