מהלך להפקת פנקסי ניכויים לשנת 2015

החל תהליך הפקת פנקסי ניכויים לשנת המס 2015.                         
שלב ראשון בתהליך הוא שינוי תדירות הדיווח. שלב זה הסתיים בהצלחה.                                        
ניתן לראות את תדירות הדיווח של שנת 2015 בשע"מ בשאילתא N/346 מסך אחרון(F9).                                                       
האפשרות להזמנת פנקסים לשנת 2014 בשאילתא N/344 נסגרה החל מהיום.                                                                   
המערכת להפקה שוטפת פנקסים לשנת המס 2015 תפתח בינואר 2015.     
                                                                    
לידיעתכם.            

 

 

 

    

You may also like...

כתיבת תגובה