מענק עבודה (מס הכנסה שלילי)

מאת: מיכאל מזרחי, יועץ מס

 

מהו מס הכנסה שלילי?

מס הכנסה שלילי הינו זיכוי ממס, עבור משפחות עובדות ומועטות הכנסה, זיכוי מס הכנסה שלילי נועד כדי לייצר עליה משמעותית בתעסוקה וירידה בקבלת קצבה בקרב מובטלים, משפחות חד הוריות במטרה למנוע עוני.

זהו מס שהממשלה משלמת למועסקים אשר שכרם מתחת לסך של 6700 ₪ ומעל 2050 ₪ , המדינה משלימה הכנסה לעובדים עם שכר נמוך ובכך עוזרת להם להשתלב בשוק העובדה ומונעת מצב שנטל התשלום יהיה רק על המעסיקים . מאחר ונטל התשלום של מס הכנסה השלילי נופל על הממשלה, מצב זה ימנע ממעסיקים רבים לפטר עובדים עקב עליות שכר גבוהות. החיסרון הוא שהמס שהמדינה תשלם כהשלמה לעובדים עשוי להכביד על הפעילות הכלכלית. 

מס הכנסה שלילי הופעל בישראל לראשונה באופן ניסיוני בשנת 2008 על בסיס ההכנסות מעבודה משנת 2007.

מי זכאי לקבלת המענק ?

שכיר או עצמאי שעומד בשלושת התנאים כמפורט להלן:

1.       הכנסתו החודשים מעובדה או מעסק גבוה מ- 2050 ש"ח ונמוכה מ- 6700 ש"ח ,

2.       מלאו לו 23 שנים ויש לו לפחות ילד אחד מתחת לגיל 19 או שמלאו לו 55 שנים גם ללא ילדים.

3.       אין בבעלותו זכות במקרקעין העולה על 50% (מלבד דירת המגורים יחידה).

איך מגישים בקשה לקבלת המענק?

תשלום המענק הוא שנתי ומתבצע פעם בשנה עבור כל השנה. 

את הבקשה למענק מגישים בבנק הדואר , יש לצרף צילום ת.ז + צילום שיק המעיד על חשבון בנק שאליו יוכנסו כספי המענק. 

 

מפרסום בנק ישראל שפורסם היום (4/12/2013) להלן הממצאים לגבי תשלום מענק ההכנסה (מס הכנסה שלילי) לשנת 2012:

בשנה הראשונה להחלה הארצית של החוק עמד מספר מקבלי המענק על כ-181,000 אלף, ומספר הזכאים על כ-370,000.

החוק ממוקד היטב באוכלוסיות המוחלשות: כ-75 אחוזים מסך התשלומים הועברו לשכירים משני חמישוני ההכנסה התחתונים בקרב השכירים.

כמחצית מהזכאים מימשו את זכאותם וקיבלו את המענק. הסכום השנתי הממוצע למממש עמד על כ-2,900 ש"ח.

בשנת 2011 יושם החוק לראשונה בכל הארץ, ומספר הזכאים הסתכם בכ-370,000, שהם כ-10 אחוזים מכלל השכירים. מרבית הזכאים (80 אחוזים) הם הורים לילדים, ומתוכם כשליש הם הורים לשלושה ילדים או יותר. כרבע מהזכאים הם עולים, כחמישית ערבים וכ-7 אחוזים חרדים. המענק משולם פעם ברבעון בשנה העוקבת לשנת הזכאות, היינו שנת העבודה שעבורה שולם המענק.

בשנת 2012, שבה שולם המענק בגין ההכנסות ב-2011, מחצית מהזכאים הגישו בקשה למענק וקיבלו אותו. שיעור המימוש היה גבוה יותר באזורי היישום ה"ותיקים" – אזורי השילוב – וכ-52 אחוזים מהזכאים באזורים אלה קיבלו את המענק. שיעור המימוש באזורים ה"חדשים" עמד על 49 אחוזים. בין הגורמים שמגבירים, על פי הממצאים, את הסיכוי למימוש: קבלת מענק בשנים הקודמות, מגורים באזורי שילוב, גובה המענק, עבודה במגזר הציבורי וקבלת המענק על ידי בן/בת הזוג. כדי להגדיל את שיעורי המימוש, רשות המסים שולחת לזכאים שלא פנו לקבל את המענק מכתבים ובהם הודעה על זכאותם. השנה שופר נוסח המכתבים. נוסף על כך, מנובמבר השנה ניתן לבדוק את הזכאות ישירות, באתר האינטרנט של רשות המסים. הסימנים הראשונים מעידים כי שיעור המימוש בגין ההכנסות ב-2012 עלה משמעותית.  

סכום המענק השנתי הממוצע בגין העבודה בשנת 2011 עמד על כ-2,900 ש"ח. עובדים עם 3 ילדים או יותר זכאים למענק מוגדל, ולכן האוכלוסיות המאופיינות במספר ילדים גדול – כגון חרדים וערבים – קיבלו מענק גבוה יותר ביחס לשאר הזכאים

מענק העבודה משיג את מטרותיו משום שהוא ממוקד היטב באוכלוסיית העובדים שיש להם ילדים והכנסה נמוכה יחסית. לפיכך היא כלי יעיל לתמיכה באוכלוסייה זו בתקציב מצומצם וללא פגיעה בתמריץ לעבוד. סכומי המענק הנוכחיים נמוכים משמעותית ביחס לתוכניות דומות בארה"ב ובריטניה. הגדלת סכום המענק יכולה לצמצם, בעלות נמוכה יחסית, את תחולת העוני בקרב משפחות של עובדים עם ילדים, מכיוון שהרוב המכריע של התמיכות יגיע לאוכלוסיית היעד. לדוגמא, העלאת סכום המענק הממוצע בכ-45 אחוזים למשפחה, לצד הרחבה מסוימת של טווח ההכנסות המזכה במענק, תחלץ מעוני כ-4,700 משפחות עם עובדים, תפחית את תחולת העוני בקרב משפחות העובדים בכ-0.28 נקודת אחוז ותצמצם את פער העוני בקרבן בכ-0.5 נקודת אחוז. בכך היא יכולה לקזז כ-70 אחוזים מהגידול שחל בעוני בקרב משפחות העובדים בעקבות הפחתת קצבאות הילדים בתקציב האחרון, וזאת בעלות של כ-0.66 מיליארד ₪, שהם כחמישית מהחיסכון התקציבי שהשיגה ההפחתה.

 

להלן קישור לסימולטר לבדיקת זכאות למענק עבודה

 

 

You may also like...

כתיבת תגובה