משלוח מכתב התראה לפני שלילת פטור/ הקטנה מניכוי מס במקור

בימים הקרובים ישלחו מכתבי התראה לכל הנישומים שקיבלו אישורים במהלך השנתי ואשר התגלו אצלם ליקויים בנושאי גביה.

במכתבים שישלחו יפורטו הליקויים בתיק.

לאחר כחודש,במידה והליקויים לא יוסדרו ישלחו לאותם נישומים מכתבי שלילה ועל המשלמים להם לנכות מס במקור עפ"י החוק מכל תשלום ששולם להם.

אם הליקוי הוסדר במהלך תקופה זו לא יישלל האישור.

ניתן לצפות ברשימת הנישומים שיקבלו מכתבי התראה באמצעות שאילתא 002-213 ע"י הזנת קוד מצב 915 והקשה על F6.

 

בברכה
מירי סביון, רו"ח
סמנכלי"ת בכירה שומה ובקורת.

 

 

 

 

 

You may also like...

כתיבת תגובה