נפתח לציבור באתר רשות המסים – יישום לקליטת דוח שנתי מקוון לשנת 2013 ליחידים במס הכנסה

רשות המסים פתחה השבוע לשימוש ציבור הנישומים והמייצגים את היישום להגשת דוח הכנסות שנתי ליחידים במס הכנסה (טופס 1301) לשנת המס 2013 באופן מקוון.
עצמאים, חברות ויחידים החייבים בהגשת דוח שנתי למס הכנסה שהיתה להם הכנסה מעסק, משלח יד, ממשכורת או מחקלאות במהלך שנת המס 2013, נדרשים להזין את נתוני הדוח שלהם באמצעות היישום. בהתאם לתקנות מס הכנסה, פטורים מהגשת דוח זה חלק מהנישומים חייבי הגשת הדוח.  
בנוסף, בשל היעדר חתימה אלקטרונית לכלל הציבור שתאפשר זיהוי וודאי של המגיש, קיימת דרישה להדפיס את הדו"ח ולהגישו חתום על ידי הנישום, בצירוף האסמכתאות הנדרשות למשרד השומה. דוח ייחשב כדוח שהוגש, רק עם הגשתו למשרד כאמור.
הסברים נוספים ניתן למצוא בדברי ההסבר ליישום, וניתן לקבל תמיכה טכנית למילוי הדוח המקוון ושידורו במרכז המידע והשירות הטלפוני 4954* (כוכבית מסים) או 02-5656400.
 
 
 
 

You may also like...

כתיבת תגובה