עקרונות יסוד במיסוי

מאת: עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל

 

זכויות אדם – בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו נקבע כי: "אין פוגעים בקניינו של האדם". המס מהווה פגיעה בקניין של האדם. הטלת מס מחייבת עמידה בתנאים של חוק היסוד (בחוק, לתכלית ראויה ובמידתיות).

ייצוג ומיסוי – הכלל הוא: "אין מיסוי בלי ייצוג"[1]. אם אתה דורש ממני מיסים – תן לי זכות הצבעה.

עקרון חוקיות המס – לגבי עקרון זה דנו כבר בתחילת הספר.

"צדק שוויון והגינות" – כל משלם מס צריך לתרום לקהילה את חלקו היחסי הצודק. כאשר מחוקקים חוק העוסק במס, וכאשר מפרשים חוק שכזה – יש לזכור תמיד את עקרון ה"צדק והשוויון".

ה"צדק" מתחלק לשניים:

"צדק אופקי" – מדובר ב"צדק פורמאלי" או "שוויון" – אנשים עם יכולת כלכלית שווה יקבלו יחס זהה ויישאו באותו נטל המס. שוויון בין הנישומים השונים עם יכולת כלכלית שווה.

"צדק אנכי" ("צדק חלוקתי") – אנשים בעלי יכולת כלכלית גדולה יותר צריכים לשאת בנטל יחסי גדול יותר (שיעור מס גבוה יותר).

ניטראליות כלכלית – שוויון בין העסקאות השונות. דיני המס אינם אמורים להשפיע על הפעילות הכלכלית במשק. ההנחה היא שהתועלת הכלכלית המצרפית תהיה גדולה יותר אם כל פרט יבחר לעצמו את ההתנהגות הכלכלית בצורה חופשית, מבלי ששיקולי מס ישפיעו על כך. תמיד יש להשוות למה היה קורה בעולם "ללא מס" – "עולם אידיאלי".

דוגמא: אם אדם מתלבט האם לרכוש נדל"ן להשקעה או להשקיע בבורסה – שיקולי המס לא צריכים להוות עבורו שיקול.

הרעיון הוא – לא יכול להיות שנעשה את אותה העסקה בשני דרכים שונות – ותהיה לה תוצאת מס שונה.

בפועל – ישנה התנגשות בין העיקרון של "ניטראליות כלכלית" לבין המטרה של "הכוונת התנהגות".

זיהוי המהות הכלכלית האמיתית – מדובר ב"עקרון-על" בדיני מיסים, לפיו יש להעדיף את המהות הכלכלית האמיתית של העסקה, על-פני הצורה הפורמאלית-הטכנית שלה.

 

יעילות – יש צורך ששיטת גביית המס תהיה "יעילה", כך שרוב הכסף שיגבה ילך לקופת המס, ועלויות הגבייה יהיו נמוכות.

בבג"ץ "סגל"[2] – החליטו לגבות את "אגרת הרדיו" דרך הרישיון הרכב. בג"ץ אמר שניתן לדרוש את התשלום, כיוון שזה נעשה משיקולי "יעילות" – כך קל יותר לגבות את המס.

בפס"ד "מליסרון"[3] – אומרת השופטת דורנר: "על-מנת שמס יחשב מס טוב, נדרש כי יהיה יעיל וניתן יהיה לגבותו בקלות. יעילות מערכת הגביה זה בין הכנסותיה והוצאותיה"[4].

הסדרי המס צריכים להיות יעילים, זולים, פשוטים להפעלה, קלים להבנה ולא מסובכים.

בפועל – היום החוקים מסובכים, וזה גורם לחוסר יעילות תפעולית.       ישנן עלויות רבות של: אכיפת החוק, הבנת החוק ותוצאות המס וכו'.

 


[1]"מסיבת התה של בוסטון" – האנגלים דרשו מהאמריקאים לשלם מכס על התה.
   האמריקאים טענו – אתה לא יכולים להטיל עלינו מס, מבלי שיש לנו זכות הצבעה
   באנגליה.

[2]בג"צ 5503/94 לילי סגל ואח' נ' יו"ר הכנסת ואח', מיסים יא/5 (אוקטובר 1997),
    ה-4.

[3]ע"א 9368/96 מליסרון בע"מ נ' עיריית קריית ביאליק, מיסים יד/1 (פברואר
    2000), ה-3.

[4]גישה זו מכונה: "יעילות במובן הצר". יש גם פרשנויות אחרות למובן "יעילות" שלא
    נעסוק בספר זה.

 

 

 

 

מאמר זה לקוח מהספר "מבוא לדיני מיסים והכנסות חייבות במס".

לפרטים אודות הספר: http://www.aor.co.il/sefer1

להרשמה ל"עדכוני מיסים" ללא תשלום היכנסו ל: http://www.aor.co.il/tax/

להרשמה לניוזלטר שבועי בדיני-עבודה, ללא תשלום היכנסו ל: http://www.aor.co.il/avoda

 

 

 

You may also like...

כתיבת תגובה