רישום ייצוג בגין החזרי מס יהיה תקף רק ל- 24 חודשים בלבד (סוג תיק 9.1)

בהעדר מגבלה מפורשת, תקפים ייפויי כוח עד לקבלת הודעה על ביטולם.

על מנת לקיים בקרה שוטפת בתיקי יחידים המבקשים החזר מס ואינם חייבים בהגשת דוח  )סוג תיק (9.1)  הוחלט לשנות את נוסח ייפוי הכוח הסטנדרטי ברשות המסים, כך שתוקפו בתיקים אלה יוגבל ל 24 חודש, ממועד חתימתו או מיום קליטתו לפי המאוחר  )מצ"ב טופס 2279/א1 מעודכן ).

לפיכך, מעתה ואילך יקלטו במרשם המייצגים רק טפסי ייפויי הכוח החדשים שתוקפם מוגבל ל 24 חודשים במידה והם מתייחסים לייצוג בתיקי 9.1   

תוקפם של ייפויי הכוח, שניתנו בעבר בהתאם לטפסים, בכל סוגי התיקים )לרבות בתיקי(9.1) ימשיך להיות גם מעבר לתקופה של 24 חודשים. יחד עם זאת, בתיאום עם לשכות המייצגים, נתקבלה החלטה מינהלית למחוק בעוד 24 חודשים ממועד מכתב זה, ממרשם המייצגים, את ייפויי הכוח שנקלטו על פי הטפסים הישנים, לתיקי 9.1 מחיקה זו תבטל את כל ההקלות הנובעות מרישום במרשם זה. מייצג המבקש לייצג לקוח בתיק 9.1 על סמך ייפויי כוח ישן יצטרך להציג את ייפויי הכוח במשרדי רשות המסים.

אין מניעה להגיש ייפויי כוח חדש שייקלט במרשם המייצגים .

על מנת למנוע תקלות ישלחו הודעות לקראת מועד פקיעת ייפויי כוח.

כמו כן נוספה ביישום לקליטת ייפויי כוח על ידי מייצגים מקושרים למחשב שע"מ ) "מייצג 2010) האפשרות לצפות במועד קליטת ותפוגת ייפויי כוח בתיקים האמורים.

 

לידיעתכם ותשומת לבכם.

 

להלן קישור לטופס ייפוי כוח החדש

You may also like...

כתיבת תגובה