רשות המסים פרסמו את חוברת הניכויים לשנת 2014

היום  פורסם על ידי רשות המסים חוברת הניכויים לשנת 2014 ולהלן הנושאים לנוחיותכם:

מחשבונים

חוברת ניכויים חודשית

 

שנת 2014 – חוברת חודשית – פרק א' – דברי הסבר

שנת 2014 – חוברת חודשית – פרק ב' – שיעורי המס

שנת 2014 – חוברת חודשית – פרק ג' – סכומים מתואמים

שנת 2014 – חוברת חודשית – פרק ד' – שווי שימוש

שנת 2014 – חוברת חודשית – פרק ה' – רשימת הישובים שתושביהם זכאים להנחה

שנת 2014 – חוברת חודשית – פרק ו' – מס שכר והיטל עובדים זרים

שנת 2014 – חוברת חודשית – פרק ז' – ניכוי מס מתשלומים שאינם משכורת או שכר עבודה

שנת 2014 – חוברת חודשית – פרק ח' – רשימת המוסדות להשכלה גבוהה

שנת 2014 – חוברת חודשית – פרק ט' – פרוט נקודות זיכוי על פי מצב משפחתי

שנת 2014 – חוברת חודשית – פרקי' – לוח עזר לחישוב המס

שנת 2014 – חוברת חודשית – הקובץ השלם

 

 

 

 

You may also like...

כתיבת תגובה