שינויים ותוספות שבוצעו בהוראת הביצוע 08/2014 – קרן פיצויים

לתשומת‏ לבכם,‏הועלה לאתר ‏רשות‏ המסים ‏נוסח‏ מעודכן‏ של‏ הוראת‏ הביצוע ‏08/2014  העוסקת‏

בפיצויים ‏בשל‏ נזק ‏עקיף ‏לניזוק ‏באזור ‏המיוחד (מבצע ‏"צוק ‏איתן").

הנוסח‏ המעודכן‏ כולל ‏שינויים ‏ותוספות ‏שיפורטו‏ להלן:

1.      נקבע ‏כי ‏המועד‏ אחרון ‏להגשת ‏מקדמה ‏בטרם ‏הגשת ‏תביעה הינו 30/09/2014

2.      במסלול שכר – התווספה‏ האמירה ‏כי‏ לגבי ‏עובד‏ המתגורר‏ בטווח‏ של ‏21- 7 ק"מ‏ מגבול‏ רצועת ‏עזה,‏בימים ‏בהם‏ לא‏ ניתנה ‏הוראה‏ של ‏פיקוד ‏העורף ‏על‏ סגירת ‏מוסד ‏חינוך, לא‏ תהיה ‏זכאות ‏לפיצוי ‏בגין ‏היעדרות ‏עובדים.

3.      במסלול שכר תינתן ‏אפשרות ‏להגיש ‏תביעה ‏בנפרד ‏עבור ‏חודש ‏יולי ‏ובנפרד ‏עבור ‏חודש‏ אוגוסט. ‏לשם ‏כך ‏יהא ‏על ‏מגיש ‏התביעה ‏לצרף ‏את ‏כל ‏המסמכים ‏הנדרשים ‏כמפורט‏ בהוראת‏ הביצוע,‏ לכל ‏תביעה ‏בנפרד.

4.      נוספו הנספחים ‏הבאים והפניות ‏מתאימות ‏בהוראת ‏הביצוע:

·         נספח‏ ד1 – רשימה ‏מרכזת‏ של‏ ימי‏ היעדרות ‏עם ‏חתימות ‏עובדים ‏במסלול ‏שכר לקבלן ‏כוח ‏אדם.

·         נספח‏ ט'‏– ייפוי ‏כוח ‏כללי ‏להגשת‏ תביעה ‏בגין ‏"נזק‏ עקיף"‏– מבצע‏ "צוק ‏איתן".

·         נספח ‏י'‏– הצהרת ‏השותפים ‏בתיק ‏תביעה.

5.      הוחלף נספח ה' (הצהרת‏ עובד ‏על‏ היעדרות ‏מעבודה) בנספח‏ מעודכן.

6.      תקרת ‏הפיצוי ‏הועלתה ‏ל- 2 מיליון‏.

7.      תיקון ‏קל ‏בהגדרת ‏תשומות ‏שוטפות.

8.      קבלני בניה – נמחקה האמירה‏ לגבי ‏קבלן ‏רשום ‏רגיל ‏ושאר ‏ענפי ‏הבניה ‏שאינם ‏8א‏– מהחריגים‏ של‏ מסלול ‏מחזורים,‏ ועדכון‏ רשימת‏ הזכאים ‏במסלול‏ מחזורים ‏מותאם. בימים‏ הקרובים ‏יפורסמו ‏הנחיות‏ לחישוב‏ הפיצוי ‏לענף ‏זה.

9.      מסלול הוצאות שוטפות – תוקנה ‏האמירה והותאמה ‏לאמור ‏בתקנות ‏לענין ‏הפסדים‏ כלהלן:

נקבע ‏כי ‏לעניין ‏מסלול ‏ההוצאות, ‏ניזוק ‏המצוי ‏בהפסד ‏לפני ‏תקופת ‏הפיצוי, ‏יהיה ‏מי‏ שהיה ‏לו‏ הפסד‏ באחת‏ או‏ יותר ‏מתקופות ‏הדיווח ‏בחודשים ‏יולי 2013 עד‏ יוני 2014,‏לצורך‏ חישוב ‏ההפסד‏ תופעל נוסחת ‏הפיצוי ‏על‏ כל‏ אחת‏ מתקופות ‏הדיווח ‏האמורות. תיקון ‏מקביל ‏בוצע ‏בחריגים ‏למסלול ‏הוצאות שוטפות.

10.  חריגים להוצאות שוטפות -‏‏במסגרת ‏רשימת ‏החריגים,‏ לגב י‏ניזוק ‏שעסקו‏ לא‏ היה‏ פעיל‏ לפני‏ תחילת ‏הפיצוי: ‏בהתייחס‏ לניזוק ‏שלא ‏הגיש‏ אחד‏ או‏ יותר ‏מהדיווחים ‏התקופתיים‏ למע"מ ‏ולמס‏ הכנסה ‏שהיה ‏חייב ‏בהגשתם, ‏שונה ‏תאריך ‏תום ‏התקופה‏  שנקבעה‏ בסעיף‏‏ ל- 01/09/2014.

11.  במסגרת אופן‏ תשלום ‏הפיצויים‏ צוין ‏כי ‏יש ‏לצרף ‏נתונים ‏גם ‏על‏ "תשלומי ‏פיצויים ‏עפ"י‏ חוק‏ זה" ‏לצורך ‏הטיפול ‏בתביעה.

 

 

You may also like...

כתיבת תגובה