שעות עבודה של שומר באתר שמירה

מאת: הילה פורת, עו"ד*

 

בפסק דין אשר ניתן ע"י בית הדין האזורי לעבודה, חוזר בית הדין על הלכת דנילוב, לפיה עצם שהייתו של שומר באתר שמירה היא בבחינת ביצוע עבודתו של השומר, ולפיכך השומר זכאי לגמול עבודה בשעות נוספות, לרבות בגין השעות בהן נם את שנתו.

עפ"י פסיקת בתי הדין לעבודה, השעות בהן נוכח שומר במקום העבודה הן שעות עבודה. להלן סקירת פסקי דין בנושא.

בע"ב 1389/05 עבדאללה עלי באדר נ' קבוצת ש. ניר בע"מ ואח' (ניתן ביום 23.1.2007, ע"י כב' השופטת מ. פריימן), בית הדין האזורי לעבודה חזר על ההלכה שנקבעה בתב"ע 5624/01 דנילוב מיכאל נ' תמנון שירותי מיגון בע"מ (יצוין כי בית הדין הארצי לעבודה אישר את פסיקת בית הדין האזורי בענין דנילוב), שלפיה יש לאבחן בין שומר ובין בעל מקצוע אחר. עצם שהייתו של שומר (יחיד) באתר שמירה היא בבחינת ביצוע עבודתו של השומר. כך, שלא כמו במקרים בהם עצם השהייה במקום הינה נלווית לביצוע העבודה העיקרית (מדריכים חינוכיים, נהגים באגד וכיו"ב). משעצם השהייה של השומר באתר מהווה ביצוע עבודה, ואפילו הוא רשאי לנום את שנתו בחלק מהזמן, השומר זכאי לגמול עבודה בשעות נוספות, לרבות בגין השעות בהן נם את שנתו.

בתע"א 6191/07 קפוב קגן יעקב נ' מוקד אדיר א. שמירה ואבטחה (2003) בע"מ (ניתן ביום 10.8.2011, ע"י מותב בהרכב כב' השופט ד' ספיבק ונציגי הציבור מר ע' חלילי ומר י' כבדיאל), נדון עניינו של התובע, אשר הועסק כאחראי על כלבי שמירה. בית הדין האזורי לעבודה קבע כי אמנם הלכה היא שאין להכיר בשעות שינה של מדריכים, נהגי אוטובוס ועובדים אחרים הלנים "בשטח" במקום עבודתם, אך לא זוהי ההלכה לגבי שומרים. בע"ע 459/07 דוד יפה נ' ארי יוסי אבטחה ושירותים בע"מ נקבע בקשר לעבודתם של שומרים החייבים להיות נוכחים באתר שמירה והם רשאים ללון שם, כי יש לראות את מלוא שעות הנוכחות של השומר באתר השמירה שעליו הוא מופקד כשעות עבודה.

 

בנוסף, אף לולא היה התובע שומר, דומה שעל פי מבחני הפסיקה הרלוונטיים ועל פי התשתית העובדתית שבענייננו, 'שעות נוכחותו' של התובע במקום העבודה צריכות להיחשב כ'שעות עבודה', לרבות לצורך גמול שעות נוספות. התשובה לשאלה אם מדובר ב'שעות נוכחות/שהייה' שאינן מזכות בשכר או ב'שעות עבודה' נגזרת ממכלול הנסיבות: הגדרת תפקידו של העובד ומטלותיו במקום העבודה; האם שהותו של העובד במקום העבודה נלווית לביצוע עבודתו ותפקידו או היא מהות עבודתו ותפקידו; האם העובד נדרש על ידי המעביד להישאר במקום העבודה ועוד. בענייננו, גם שעה שהתובע ישן הוא היה זמין לטפל בכל אירוע חריג, בין אירוע הקשור לכלבים ובין בכלל, ובהינתן שכלל לא ברור האם ובאיזה תנאים התאפשר לו ללון, אם בכלל, אין ספק שהתובע זכאי לגמול שעות נוספות בגין כל השעות בהן היה במשמרת.

בע"ע 211/10 ארקדי נדצקי נ' שמירה ובטחון הצפון בע"מ (ניתן ביום 11.5.2012, ע"י מותב בהרכב כב' השופטת הנשיאה נ' ארד, כב' השופט ש' צור, כב' השופטת ס' דוידוב-מוטולה ונציגי הציבור מר בוימל וגב' הורן), נדונה זכאות המערער, שהועסק באבטחת בניית גדר ההפרדה, לגמול שעות נוספות.

 

בית הדין הארצי לעבודה קבע כי החברה נדרשה במסגרת מחויבויותיה בפרויקט להעמיד שומרים גם במשמרות לילה, ואלה נדרשו לשהות בעמדות. המערער שובץ במשמרות לילה, ושהה בעמדות השמירה במהלכן. נקודת המוצא הינה לפיכך כי שעות המשמרות אליהן שובץ המערער במסגרת עבודתו, ואותן ביצע בפועל, הן שעות עבודה. ככל שהחברה ביקשה לסתור זאת – הנטל מוטל היה עליה להוכיח זאת. גם אם התאפשר למערער לישון מעת לעת תוך כדי משמרות הלילה, בעמדת השמירה עצמה – אין בכך כדי לשלול את העובדה כי היו אלה שעות "עבודה", בהן העמיד עצמו לרשות החברה ועליהן הינו זכאי לשכר.

You may also like...

כתיבת תגובה