שר האוצר ממשיך לפעול למען העסקים הקטנים:

הופץ תזכיר חוק הכולל הקלות בחוק מע"מ: עשרות אלפי עסקים קטנים יצטרפו לזכאים לתשלום מע"מ על בסיס מזומן

שר האוצר, יאיר לפיד, החליט להמשיך ולהקל על תזרים המזומנים של אוכלוסיית העוסקים הקטנים ולהקטין את נטל המימון השוטף. ההחלטה התקבלה לאור מצוקת האשראי של העוסקים הקטנים במשק, ומתוך הבנה לתרומתם של אלו לפעילות הכלכלית. 

במסגרת זו, מוצע בתזכיר חוק שהופץ השבוע לתקן את סעיף 22 לחוק מע"מ, ולקבוע כי בעסקה של מכר נכס על ידי עוסק שמחזור עסקאותיו אינו עולה על 2 מיליון שקלים חדשים, יחול החיוב במס עם קבלת התמורה ועל הסכום שהתקבל.
 
מדובר בתוספת של כ- 43,000 עוסקים קטנים מתחומי הקמעונאות, המקרקעין, הסיטונאות, סוכני ביטוח וחקלאים, אשר יתווספו למדווחים היום על בסיס מזומן (ענפי השירותים ויצרנים קטנים).
 
כמו-כן מוצע בתזכיר לקבוע כי יחול דיווח על בסיס מזומן על עסקאותיהם של יצרנים אשר מחזור עסקאותיהם אינו עולה על 3,450,000 שקלים חדשים (הרחבה ממחזור של 1.95 מיליון ₪). מדובר בתוספת של עוד  כ – 2,600 יצרנים שיתווספו למדווחים על בסיס מזומן. צעדים אלו יגדיל את אחוז המדווחים על בסיס מזומן לכ- 94% מסך העוסקים במשק.
 
 

You may also like...

כתיבת תגובה