תזכורת בדבר דיווח מקוצר על הכנסות מחו"ל

בעריכת רו"ח יגאל רופא, שותף, מנהל מחלקת המסים, פאהן קנה ושות'

להזכירכם כי קיומן של הכנסות מחו"ל מחייב בהגשת דו"ח שנתי.

עם זאת, לגבי יחידים שאלמלא הכנסת החוץ שלהם היו פטורים מהגשת דו"ח שנתי קיימת אפשרות לדיווח מקוצר.

הדיווח המקוצר רלוונטי להכנסות הבאות בלבד:
הכנסה מריבית על תוכניות חסכון ופקדונות בתאגיד בנקאי בחו"ל, הכנסה מריבית על ניירות ערך זרים, הכנסה מפעילות נושאת פרסים והגרלות, הכנסה מדיבידנדים מחבר בני אדם תושב חוץ, הכנסה מרווח הון ממכירת ניירות ערך הנסחרים בבורסה, הכנסה מהשכרת מקרקעין מחוץ לישראל.

מי שחפץ בהגשת הדיווח המקוצר על הכנסות מחו"ל, יש להגישו עד יום ה-30.04.2014. 

להמשך קריאת מבזק המס המלא לחץ/י כאן.

לשאלות ביחס לדיווח מקוצר על הכנסות מחו"ל, ניתן לפנות במשרדנו ל:

 

שי מויאל, עו"ד
טל': 03-7106612
Shay.Moyal@il.gt.com
 
טלי ברקובסקי, עו"ד
טל': 03-7106687
Tali.Berkovski@il.gt.com


מחלקת המסים תשמח להשיב על שאלותיכם בנושאים הכלולים במבזק מס זה ובכל נושא בתחום המיסוי הישראלי והבינלאומי.

את שאלותיכם ניתן לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת Tax@il.gt.com או לפקס 03-7106680.

בברכה,
פאהן קנה ושות'

 

 

You may also like...

כתיבת תגובה