הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – פטור מדמי ביטוח לחיילים משוחררים), התשע"ד–2014

התיקון המוצע נועד לפטור מתשלום דמי ביטוח לאומי חיילים משוחררים בשלושת חודשים הראשונים של שחרורם. הוא מתבסס על אותם עקרונות שעמדו בבסיס תיקון 130 לחוק, אשר הכניס לגדר הפטור מדמי ביטוח גם תלמידים בקורסים קדם-צבאיים, במכינות קדם-צבאיות ומתנדבים בשנת שירות, וכן בבסיס מתן נקודות זיכוי לחייל משוחרר ב-36 החודשים הראשונים שלאחר השחרור לפי סעיף 39א לפקודת מס הכנסה.

הפטור יוענק לחיילים אשר שירתו בשירות סדיר תקופה מינימאלית של שני שלישים מתקופת החובה המוטלת עליהם לפי חוק במסגרת צה"ל או שנתיים במסגרת של שירות לאומי-אזרחי – מסגרות המכוונות להיטיב עם כלל האוכלוסייה והמדינה – על מנת להקל על המעבר בין המסגרת הצבאית או ההתנדבותית לבין האזרחות ולאפשר תקופת התאקלמות במפגשם הראשון כאזרחים בוגרים עם רשויות השלטון.

 

להלן קישור לתיקון

You may also like...

כתיבת תגובה