חובת דיווח על מכירת ניירות ערך נסחרים ותשלום מקדמת רווח הון עד ליום 31 ביולי 2014

רווחים שנוצרו ליחיד או חברה ממכירת ניירות ערך נסחרים, ואשר המס בגינם לא נוכה במלואו בעת המימוש (כגון מימוש נייר הערך על ידי ברוקר בחו"ל), חייבים בדיווח לפקיד השומה.

  

יש להגיש את הדיווח בגין מכירת ניירות ערך נסחרים המתייחס למחצית הראשונה של שנת המס 2014, לרבות תשלום המקדמה העולה ממנה, עד ליום 31.7.2014.

 

 

You may also like...

כתיבת תגובה