Category: הילה פורת

הילה פורת

חברת ניקיון חויבה לשלם לעובדת זכויות בגין תקופות העסקה אצל מעסיקים קודמים

מאת: הילה פורת, עו"ד בית הדין קבע כי אחריות המעסיק לתשלומים לקופת גמל, בגין תקופות עבודה אצל מעסיק קודם, נקבעה מפורשות בחוק הגנת השכר בצד האחריות לתשלום שכר עבודה. בס"ע 20660-09-12 ולנטינה ז'קובסקי נ'...

הילה פורת

היעדרות לצורך בדיקות בתקופת הריון

מאת: הילה פורת, עו"ד*   סמדר עובדת כמזכירה בחברת פרסום. במהלך החודש השביעי להריונה נעדרה מעבודתה, לצורך ביצוע בדיקות שגרתיות הקשורות להריונה. האם זכאית סמדר לשכר בגין שעות היעדרות אלו? הילה פורת, עו"ד, משיבה:...

הילה פורת

הגדלת שיעור ההפרשות לפנסיית חובה

מאת: הילה פורת, עו"ד החל מיום 1/1/2014 יש לעדכן את שיעור ההפרשות לפנסיית חובה, ככל שהחובה להפרשה פנסיונית החלה על המעסיק נובעת מצו ההרחבה לפנסיה חובה (כפי שפורסם ביום 27/9/2011). מומלץ לקרוא ולהבין את...

הילה פורת

העדרות לרגל חתונה/הולדת בן/בת

מאת: הילה פורת, עו"ד ליובל המועסק כעורך דין במשרד עורכי דין, נולד בן. האם זכאי יובל להיעדרות בתשלום מעבודתו בעקבות הולדת בנו?   תשובה בחוקי העבודה אין כל התייחסות לנושא "ימי שמחה" – דהיינו...