Category: ווידאו

ערוץ המיסים

ערוץ המסים: השקעות בנדל"ן בארה"ב, גרמניה וספרד – מדריך לתכנון המסוי

גל דיקשטיין רו"ח וגדי אלימי רו"ח ועו"ד מתארחים בערוץ המסים של אלישע סער ומסבירים: כיצד לתכנן את המסוי מול סוגי מס מגוונים?: מס עיזבון, מס פדרלי, מס מדינתי, ניכוי מס במקור ועוד..

ערוץ המיסים

ערוץ המסים: השקעות בנדל"ן בארה"ב – איך נזהר מטעויות, תקלות ו"מוקשים"?

דמיטירי רוזין, רו"ח מומחה לבקרות וניהול סיכונים מתארח בערוץ המסים. השקעות במקבצי נדל"ן, ממי קונים? למי משלמים? בדיקות מקדימות לרכישה, בקרה על חברת ניהול הנכסים, כיצד מתוגמלת חברת הניהול, ממה להיזהר ועוד..  

תמונה1

לילה כלכלי – נשיא לשכת יועצי המס ירון גינדי – זכויות עצמאיים

בתוכנית העלה ירון גינדי, נשיא לשכת יועצי המס את יוזמת לשכת יועצי המס , כפי שהוצגה על ידו לשר האוצר בפגישתם בשבוע שעבר , לחקיקה שתצמצם את האפליה של ציבור העצמאיים בישראל לעומת ציבור השכירים.

ערוץ המיסים

ערוץ המסים: המדריך לדיוני שומה במס הכנסה

קובי כהן עו"ד וגל דיקשטיין רו"ח מתארחים בערוץ המסים של אלישע סער. כיצד נתכונן לדיוני שומות? שגיאות שמייצגים עושים, מה מניע את מפקח מס הכנסה? שלבי הדיון השונים, פשרות השגות וצוים לבית משפט ועוד...

רמי אריה

הרצאה מוקלטת בנושא: עסקאות קומבינציה-סוגים, יתרונות וחסרונות, תכנוני מס ותאונות מס.

הרצאה מיום 13.1.2014 שנערכה בירושלים במכון להשתלמויות עו"ד עסקאות קומבינציה – עסקת בנייה על קרקע של הבעלים-הזמנת בנייה, בדיקת הפטור לעסקת הקומבינציה, מטרת עסקת הקומבינציה, סוגי עסקאות קומבינציה, עסקת קומבינציה "מוכרת" (עסקה חלקית), עסקת...

רמי אריה

הרצאה מוקלטת: עסקאות נדל"ן בתאגידים,מימוש מקרקעין בבעלות חברה,חברה בית,חברה משפחתית-המחזיקות בנדל"ן

מרצה: רמי אריה, רו"ח הנושאים בהרצאה: עסקאות נדל"ן בתאגידים, מימוש מקרקעין בבעלות חברה, חברה בית, חברה משפחתית – המחזיקות בנדל"ן: נדל"ן יחיד או חברה, מיסוי הנדל"ן בעת תקופת החזקתו – השכרה, שיעורי מס השבח...

ערוץ המיסים

ערוץ המסים: דוחות מיוחדים של רואי חשבון אישורים וחוות דעת

אריאל פטל רו"ח ומרצה לביקורת מתארח בערוץ המסים של אלישע סער. מה בין אשור רואה חשבון לחוות דעת? אישורים וחוות דעת מיוחדות שרואה חשבון יכול לתת בצד אישורים וחוות דעת שאסור לתת.    ...

ערוץ המיסים

ערוץ המסים: חישוב נפרד לבני זוג משנת 2014, הכללים והויכוחים שבדרך

רחל אפרתי רו"ח וגל דיקשדטיין רו"ח מתארחים בערוץ המסים של אלישע סער. כיצד נוכיח את עבודת בן הזוג? שאלון הבטוח הלאומי, האם פקיד השומה יוכל לטעון כי השכר מוגזם? שיקולים נוספים בקביעת גובה השכר...

ערוץ המיסים

ערוץ המסים: מיסוי השכרת דירות בארץ ובחו"ל, הטבות מס לבוני דירות להשכרה

גל דיקשטיין רו"ח, מתארח בערוץ המסים של אלישע סער. לפני שמשלמים מס בשיעור 10%כדאי לבדוק האם כלל יש הכנסה חייבת במס משכר דירה? שני מסלולי מסוי על הכנסות שכ"ד מחו"ל. הטבות מס משמעותיות לעידוד...

ערוץ המיסים

ערוץ המסים: בתי משפט דוחים תביעות נגד רואי חשבון בגין רשלנות מקצועית

אריאל פטל רו"ח מתארח בערוץ המסים של אלישע סער ומספר על תביעות כנגד רואי חשבון שנדחו. האם רואי החשבון המבקרים אחראים כלפי בנקים? מה מידת האחריות של רואי חשבון בדוחות כספיים מאוחדים? פס"ד אוברלנד...

ערוץ המיסים

ערוץ המסים: שווי שימוש ברכב, הכרה בהוצאות רכב, כדאיות רכישת רכב בחברה החזר הוצאות רכב ועוד..

רמי אריה עו"ד ורו"ח מתארח בערוץ המסים של אלישע סער. האם סכום שווי הרכב הוא חזקה ניתנת לסתירה, כיצד מוכיחים שרכב איננו צמוד לעובד? האם החזר הוצאות רכב לעובד חייב במס? ועוד..  

הרצאה של עו"ד ורו"ח רמי אריה בנושא היערכות וטיפים לקראת סוף שנת המס 2013 ומיסוי דירות מגורים

הרצאה של עו"ד ורו"ח רמי אריה בנושא היערכות וטיפים לקראת סוף שנת המס 2013 ומיסוי דירות מגורים

הרצאה של עו"ד ורו"ח רמי אריה – היערכות וטיפים לקראת סוף שנת המס 2013 שנערכה ביום 26.11.2013 בחסות לשכת יועצי המס בירושלים בנושאים- חישוב מאוחד/נפרד – עדכון מדיון שנערך בוועדת הכספים של הכנסת, התיישנות...

ערוץ המיסים

ערוץ המסים: לקראת שנת 2014

רחל אפרתי רו"ח מתארחת בערוץ המסים של אלישע סער על העליה הצפויה בשיעור מס חברות, שיקולים בעיתוי הכנסה וחלוקת דיבידנד או משכורת, מימוש הפסדים בשוק ההון, עלייה בשיעורי פנסית חובה בשנת 2014 ועוד..  

ערוץ המיסים

ערוץ המסים: חברות "ארנק" חקיקה צפויה בשנת 2014

זיו שרון עו"ד מתארח בערוץ המסים של אלישע סער ודן בחקיקה הצפויה בשנת 2014 לחברות "ארנק". החקיקה צפויה למסות דיבידנדים רעיוניים שטרם חולקו. החמרת המיסוי צפויה לחול על חברות שכירים, חברות בעלי מקצועות חופשיים...