Category: לשכת יועצי המס

חדשות-מיסים1

אורכה של חודש להגשת הדו"חות השנתיים לשנת 2013

חברות וחברים יקרים, בפגישה שנערכה היום בין נשיא הלשכה מר ירון גינדי לבין מנהל רשות המיסים מר משה אשר, סוכם על מתן אורכה של חודש להגשת הדו"חות השנתיים. על כן, המועד הסופי להגשת הדו"חות...

חדשות מיסים

טופס 5329 – מאגף המודיעין של רשות המיסים

במבצע שרשות המיסים מבצעת כעת, נשלחו כ- 100 אלף בקשות בעניין הצהרה על מקורות הכנסה בארץ ובחו"ל. עד למועד זה נענו כ- 30 אלף אזרחים לטופס שבנדון. רשות המיסים הקימה חמ"ל המטפל בקליטת הטפסים...

חדשות מיסים

דחיית דיווחים לחודש יוני 2014 לכל העוסקים

ארכה לתשלום המסים התקופתיים בכל הארץ עד 20.7.14 לאור הימשכות מבצע "צוק איתן" ובמענה לפניות של מייצגים והציבור, הנחה שר האוצר, יאיר לפיד, את רשות המסים להקל על בעלי העסקים ברחבי הארץ. לאור זאת...

חדשות מיסים

דחיית דיווחים לרשויות המס לחודש מאי 2014

​בשל  שיבושים בשרותי המחשב הנובעים מהעיצומים הננקטים על-ידי עובדי רשות המסים ומתוך רצון טוב להקל על ציבור המייצגים והנישומים ולפנים משורת הדין, החליטה הנהלת רשות המסים לדחות את מועד הדיווח והתשלום של דוחות מע"מ,...

תמונה1

לילה כלכלי – נשיא לשכת יועצי המס ירון גינדי – זכויות עצמאיים

בתוכנית העלה ירון גינדי, נשיא לשכת יועצי המס את יוזמת לשכת יועצי המס , כפי שהוצגה על ידו לשר האוצר בפגישתם בשבוע שעבר , לחקיקה שתצמצם את האפליה של ציבור העצמאיים בישראל לעומת ציבור השכירים.

תמונה1

השתלמות ליועצי מס במימון מועצת יועצי המס במרחב תל אביב

השתלמות ליועצי מס במימון מועצת יועצי המס במרחב תל אביב לאור מכתבו של יו"ר מועצת יועצי המס בעניין חניכתו של מערך השתלמויות מקצועיות ליועצי המס המייצגים, ובמסגרת פעילות הלשכה לקידום מעמדו המקצועי של יועץ...