Category: מאמר

פרסום-רשות-המיסים

כל מה שרצית לדעת על מענק עבודה עבור שנת המס 2014 לשכירים ולעצמאים

מענק עבודה – מהיום שווה יותר לעבוד כל מה שרצית לדעת על מענק עבודה עבור שנת המס 2014 לשכירים ולעצמאים תכנית "מענק עבודה" מטרות תכנית מענק עבודה הינן, בין היתר, להוות כלי לתמרוץ השתתפות...

פאהן-קנה

תשלום מקדמה בשיעור של 10% על השכרת דירת מגורים עד ליום 30 בינואר 2015

בעריכת רו"ח יגאל רופא, שותף, מנהל מחלקת המסים, פאהן קנה ושות' לקהל לקוחותינו וידידינו שלום רב, להזכירכם, יש לדווח ולשלם לרשויות המס מקדמה בשיעור של 10% על הכנסות משכר דירה למגורים בשנת 2014 עד ליום...

tax-guied

מדריך לתשלום ולהקלות במס על הכנסה של יחיד מהשכרת דירה למגורים בישראל לשנת 2015

כללי ​המידע המובא במדריך זה נועד להציג בפניכם את החלופות הקיימות בחוק לתשלום ולקבלת הקלות במס ליחידים על הכנסותיהם מהשכרת דירה למגורים בישראל.  להלן מסלולי המיסוי לתשלום ולהקלות במס:  1. פטור ממס (מלא או חלקי)...

פאהן-קנה

שיעורי הריבית לעניין סעיפים 3(ט) ו-3(י) לפקודת מס הכנסה לשנת המס 2015

בעריכת רו"ח יגאל רופא, שותף, מנהל מחלקת המסים, פאהן קנה ושות' 5 ינואר 2015 גילת קרן, רו"ח; ורדית זרגר הררי שיעור הריבית לעניין סעיף 3(ט) לפקודה לשנת המס 2015 בהתאם להודעת מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית), התשע"ה-2015, שיעור הריבית לעניין סעיף 3(ט) לפקודה...

sali

מע"מ אפס בפרויקטים של תמ"א ופינוי בינוי

מאת: רו"ח סלי אילון   תיקון 47 לחוק מע"מ, שעבר קריאה שנייה ושלישית, מקנה הטבה נוספת ליזמים המבצעים תמ"א 38 ופינוי בינוי, ומעניק מע"מ בשיעור אפס לשירותי בניה שניתנים במסגרת פרויקטים אלו. המשמעות: היזמים...

תמונה של הילה

התניית תשלומים המגיעים לעובד בחתימה על מסמך וויתור

מאת: הילה פורת, עו"ד* איילת עבדה כמזכירה בחברה פרטית במשך כ-3 שנים. בעקבות קשיים אליהם נקלעה החברה, הוחלט לפטר את איילת. כאשר הגיעה איילת לפגישה עם מעסיקה, בה סוכם כי תקבל את הכספים המגיעים...

תמונה של הילה

העדפת בן משפחה

מאת: הילה פורת, עו"ד* שרית ניסתה להתקבל לעבודה בחברת בטוח והתרשמותה מהראיון שעברה היתה כי היא בהחלט מתאימה לעבודתה. לאחר כשבועיים, התברר לה כי מנהל החברה קיבל את אשת בנו לתפקיד, ומהכרות עמה יודעת...

תמונה של הילה

איסור פיטורי עובדת בהריון – ידיעת המעביד על עובדת ההיריון

מאת: עו"ד הילה פורת דגנית עבדה כעובדת זמנית במשרד פרסום במשך 7 חודשים, כמחליפה של עובדת שיצאה לחופשה ללא תשלום למשך זמן בלתי מוגבל. לאחר שאותה עובדת חזרה מחופשתה, כשלדגנית ותק של 7 חודשים...

החלטות-מיסוי

החלטת מיסוי: 6827/14 – מפעל העוסק בפיתוח תוכנה ומתן שירותים

החלטת מיסוי: 6827/14 תחום החלטת המיסוי: חוקי עידוד הנושא: מפעל העוסק בפיתוח תוכנה ומתן שירותים – החלטת מיסוי בהסכם העובדות: חברה תושבת ישראל )להלן: "החברה"( עוסקת בפיתוח תוכנה המשמשת כפלטפורמה (להלן: "התוכנה") לקישור בין...