Category: מדריך מסים

פרסום רשות המיסים

מהלך להרחבת רשת המדווחים – הנחיות לפעולה – טופס 5329

הנדון: מהלך להרחבת רשת המדווחים – הנחיות לפעולה בתקופה האחרונה נשלחו על ידי מחלקת המודיעין ברשות המסים אלפי דרישות למילוי טופס 5329 (דו"ח פרטים אישים והצהרה על מקורות הכנסה בארץ ובחו"ל), (להלן: הדרישות"). דרישות...

חדשות מיסים

כל המידע לגבי מבצע "צוק איתן" 2014

שאלות ותשובות לנושאי נזק ישיר   שאלות ותשובות לנושאי נזק עקיף טפסי "צוק איתן" הוראת ביצוע 08/2014 – פיצויים בשל נזק עקיף לניזוק שעסקו באזור המיוחד לתקופה שמיום 08/07/2014 ועד תום תקופת ההכרזה (מבצע "צוק איתן") בענפי...

חדשות מיסים

הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 05/2014 – ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2013

הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 05/2014 רשות המסים הנדון: ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2013 1. מבוא מטרת ‏הוראת ‏ביצוע ‏זו ‏היא ‏לסקור ‏את ‏השינויים ‏שחלו ‏בדוחות ‏לשנת...

חדשות מיסים

תכנית הפיצויים יוצאת לדרך: אושרו התקנות שהגיש שר האוצר למתן פיצויים לעסקים מאזור הדרום שנפגעו במהלך מבצע 'צוק איתן'

ועדת הכספים של הכנסת אישרה פה אחד את תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (נזקי מלחמה ונזק עקיף)(תשלום פיצויים)(הוראת שעה)(התשע"ד-2014) שהגיש שר האוצר, יאיר לפיד. מטרת התקנות היא פיצוי עסקים מאזור הדרום שנפגעו בשל המצב...

חדשות מיסים

אושר סופית: הרחבת סמכויות רשות המס

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק הממשלתית להעמקת גביית המסים והגברת האכיפה (תיקוני חקיקה), התשע"ד-2014. הצעת החוק מבקשת להרחיב את סל הכלים שיש בידי רשויות המס לצורך גביית מסים, ומסדירה ארבע...

חדשות מיסים

חוזר ‏מס ‏הכנסה ‏מס 03/2014 בנושא: פטור ‏לתושב‏ חוץ‏ ממכירת ‏נייר ‏ערך ‏של ‏חברה‏ תושבת‏ ישראל‏ לפי ‏סעיף ‏97(ב3)

פטור ‏לתושב‏ חוץ‏ ממכירת ‏נייר ‏ערך ‏של ‏חברה‏ תושבת‏ ישראל‏ לפי ‏סעיף ‏97(ב3). 1. רקע 1.1 במסגרת סעיף 97(ב3) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א – 1961 להלן: "הפקודה", נקבע פטור ממס רווח הון...

חדשות מיסים

טופס 5329 – מאגף המודיעין של רשות המיסים

במבצע שרשות המיסים מבצעת כעת, נשלחו כ- 100 אלף בקשות בעניין הצהרה על מקורות הכנסה בארץ ובחו"ל. עד למועד זה נענו כ- 30 אלף אזרחים לטופס שבנדון. רשות המיסים הקימה חמ"ל המטפל בקליטת הטפסים...

חדשות מיסים

חובת דיווח על מכירת ניירות ערך נסחרים ותשלום מקדמת רווח הון עד ליום 31 ביולי 2014

רווחים שנוצרו ליחיד או חברה ממכירת ניירות ערך נסחרים, ואשר המס בגינם לא נוכה במלואו בעת המימוש (כגון מימוש נייר הערך על ידי ברוקר בחו"ל), חייבים בדיווח לפקיד השומה.    יש להגיש את הדיווח...

חדשות מיסים

פורסם דו"ח הוועדה הציבורית לקביעת מוסד ציבורי לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

פורסם דו"ח הוועדה הציבורית לקביעת מוסד ציבורי לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. בחודש דצמבר 2013 מינה שר האוצר ועדה שבראשה עומדת השופטת בדימוס עו,ע ש' פריש וזאת על מנת לבדיקות את הקריטריונים שעל...

-פורטל-מיסים.png

החלטת מיסוי 1593/14 – הקצאת אופציות לעובדים

בהחלטת המיסוי מדובר על חברה פרטית תושבת ישראל אשר העניקה אופציות להמרה למניות בהתאם לסעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה למנכ"ל החברה. האופציות עמדו לפקוע בדצמבר 2013 ודירקטור החברה אישר את הארכת התוקף של האופציות...

חדשות מיסים

דוח שנתי מקוצר לבעלי עסקים קטנים – הוראת ביצוע 07/2014

הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 07/2014- רשות המסים הנדון: דוח שנתי מקוצר לבעלי עסקים קטנים  במסגרת‏ מדיניות‏ רשות‏ המסים ‏להקטנת ‏הנטל ‏הבירוקראטי ‏ולפישוט ‏הדיווח, ‏ומתוך ‏כוונה‏ להקל ‏על ‏בעלי ‏עסקים‏ קטנים ‏שהכנסותיהם ‏אינן ‏מגיעות...

עדכוני מיסים - פאהן קנה

הצעה להחלטה בנושא שיעור ההיוון של המחויבות להטבה מוגדרת בהתבסס על חוות הדעת שנערכה על ידי ד"ר חיים לוי-קידר

בחודש מאי 2014 פרסמה הוועדה המקצועית של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות (להלן – "הוועדה המקצועית" ו- "המוסד לתקינה", לפי העניין) טיוטת חוות דעת שנערכה ע"י ד"ר חיים לוי-קידר להערות ותגובות הציבור בנושא קיומו/אי קיומו...

פרסום רשות המיסים

יישום לעריכת תיאום מס באתר האינטרנט של רשות המסים

להלן מספר הבהרות בנושא היישום להפקת תאומי מס שבאתר האינטרנט של רשות המסים המצוי בדף הבית באתר האינטרנט של רשות המסים תחת הנושא "על סדר היום"). באמצעות היישום לעריכת תיאום מס )יכול המשתמש להפיק...

חדשות מיסים

שר האוצר יגיש לממשלה הצעת חקיקה להחלת מע"מ 0% על שירותים הניתנים במסגרת פרויקטים מסוג תמ"א 38 ופינוי בינוי

בהמשך למאמצים להגדיל את היצע הדירות למגורים ומתוך מטרה לעודד פרויקטים של התחדשות עירונית, החליט שר האוצר,יאיר לפיד, על החלת מע"מ 0% על שירותי הבנייה הניתנים על ידי היזמים בפרויקטים מסוג תמ"א 38 (הן...

לוגו פורטל מיסים מוקטן

הקריטריונים להחזר מלא או חלקי של מסים עקיפים על ידי הוועדה להחזר מסים עקיפים

הוועדה להחזר מיסים עקיפים מתפרסמים בזה הקריטריונים להחזר מלא או חלקי של מסים עקיפים על ידי הוועדה להחזר מסים עקיפים שבמשרד האוצר.   פרק א' – הרכב הוועדה וסמכויותיה א.    כללי 1.     הוועדה להחזר מסים...

חדשות מיסים

הצעת חוק מס ערך מוסף (הטבה במס בעסקה לרכישת דירת מגורים מוטבת), התשע"ד-2014

א.         שם החוק המוצע הצעת חוק מס ערך מוסף (הטבה במס בעסקה לרכישת דירת מגורים מוטבת), התשע"ד-2014 ב.         מטרת החוק המוצע והצורך בו בשנים האחרונות האמירו מחירי הדירות הריאליים בשיעור של למעלה מ-50%.  עליית...

מדריך במסים

הפקת שוברי ברקוד לתשלום דיבידנד משע"מ

 אנו שמחים לעדכן על פתיחת האפשרות להדפיס שובר דיבידנד למייצגים.    האפשרות נפתחה בשאילתא N/334 בדומה לאפשרות להדפסת שובר חריג.       השובר ישלח במייל של המייצג כפי שרשום במערכת המייצגים.      ...

חדשות מיסים

יום הזיכרון לחללי צה"ל- תמצית הקלות במס רלוונטיות:

יום הזיכרון לחללי צה"ל לרגל יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל וחללי פעולות האיבה, מצאנו לנכון להביא לידיעת המשפחות שאבדו את יקיריהן ולידיעת הנפגעים, תמצית הקלות במס רלוונטיות: הקלות במס הכנסה אדם שנפגע בפעולת איבה...

אלעד רוזנטל

ביטוח לאומי – "עצמאי"

מאת: עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל   בפקודת מס הכנסה נקבע בסעיף 134 כי מי שהחל בפעילות כ"עצמאי", קרי – החל לנהל "עסק" או "משלח יד" חייב להודיע במיידית לפקיד השומה. בעבר ניתנה אורכה של...