Category: מס הכנסה

מדריך במסים

מדריך ליבוא אישי בדואר חבילות או בחברת בלדרות

כללי כל אדם בישראל רשאי לייבא בייבוא אישי טובין בדואר חבילות/בלדרות, בתנאים הבאים:   הטובין אינם אסורים בייבוא לישראל – לרשימת הטובין האסורים בייבוא לחץ כאן. במידה ונדרש אישור ייבוא – יש לפנות לרשות המוסמכת...

חדשות מיסים

שוחרר בערבות בעל קייטרינג מאזור ירושלים בחשד שהעלים הכנסה של מיליוני שקלים

בעל קייטרינג מאזור ירושלים נעצר בתחילת השבוע על ידי רשות המסים, בחשד שהעלים כשני מיליון ₪ מהכנסותיו, עליהן כלל לא דיווח בעשר השנים האחרונות. כב' השופטת דורית פיינשטיין מבית משפט השלום בירושלים, שיחררה אותו...

חדשות מיסים

שלושה מועדים נפרדים נוספים לבחינות יועצי המס יתקיימו בסתיו

שלושה מועדים נפרדים נוספים לבחינות יועצי המס יתקיימו בסתיו לאור המצב הביטחוני ומתוך התחשבות מיוחדת בפניות הנבחנים, החליטה מועצת יועצי המס על קיום מועדים נוספים לבחינות יועצי המס שייערכו בשלושה ימים נפרדים, זאת נוסף...

חדשות מיסים

בני זוג גרושים יוכלו למשוך כספי פנסיה האחד של השני בפטור ממס

השבוע פורסם ברשומות חוק (חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו התשע"ד-2014) המאפשר לבני זוג גרושים ליהנות מחלקם בכספים שנצברו בקופות הפנסיה והגמל של בן או בת הזוג ממנו נפרדו, בפטור מלא ממס,...

מדריך במסים

מדריך למילוי בקשה להכרה כמוסד ציבורי

בקשה להכרה כמוסד ציבורי לענין תרומות ) סעיף 46 לפקודת מס הכנסה( פטור והקלות במיסוי מקרקעין )סעיף 61 )ד(  לחוק מיסוי מקרקעין( לפניך מערכת כללים והתחייבויות וכן קריטריונים לצורך הגשת בקשה להכרה כמוסד ציבורי...

חדשות מיסים

רישום ייצוג בגין החזרי מס יהיה תקף רק ל- 24 חודשים בלבד (סוג תיק 9.1)

בהעדר מגבלה מפורשת, תקפים ייפויי כוח עד לקבלת הודעה על ביטולם. על מנת לקיים בקרה שוטפת בתיקי יחידים המבקשים החזר מס ואינם חייבים בהגשת דוח  )סוג תיק (9.1)  הוחלט לשנות את נוסח ייפוי הכוח...

חדשות מיסים

ביצוע תקציב והכנסות המדינה ממיסים לחודש יולי 2014

ביצוע תקציב והכנסות המדינה ממיסים לחודש יולי 2014 להלן אומדן ראשוני של הגירעון ומימונו ושל ביצוע התקציב בחודשים ינואר – יולי 2014 שנערך על ידי חטיבת מידע ניהולי באגף החשב הכללי: גירעון: 1.     בחודש...

פרסום רשות המיסים

מהלך להרחבת רשת המדווחים – הנחיות לפעולה – טופס 5329

הנדון: מהלך להרחבת רשת המדווחים – הנחיות לפעולה בתקופה האחרונה נשלחו על ידי מחלקת המודיעין ברשות המסים אלפי דרישות למילוי טופס 5329 (דו"ח פרטים אישים והצהרה על מקורות הכנסה בארץ ובחו"ל), (להלן: הדרישות"). דרישות...

חדשות מיסים

כל המידע לגבי מבצע "צוק איתן" 2014

שאלות ותשובות לנושאי נזק ישיר   שאלות ותשובות לנושאי נזק עקיף טפסי "צוק איתן" הוראת ביצוע 08/2014 – פיצויים בשל נזק עקיף לניזוק שעסקו באזור המיוחד לתקופה שמיום 08/07/2014 ועד תום תקופת ההכרזה (מבצע "צוק איתן") בענפי...

חדשות מיסים

מעכשיו: ניתן להגיש בקשת פיצויים לנזק עקיף עבור בעלי עסקים מאזור הדרום שספגו פגיעה כלכלית במהלך מבצע 'צוק איתן'

רשות המסים פרסמה את התקנות, הטפסים וההנחיות להגשת תביעה לפיצויים בגין נזק עקיף (שכר עבודה, ירידת מחזורים, הוצאות שוטפות וחקלאות), שנגרם לענפי המסחר, התעשייה, השירותים, החקלאות והתיירות בין התאריכים: 8.7.2014 ועד לסיום מבצע 'צוק...

חדשות מיסים

תיקון פקודת מס הכנסה (מס' 202) – התשע"ד – 2014

פורסת תיקון מס' 202 לפקודת מס הכנסה המאריך את הוראת השעה לפיה תקן חשבונאות מספר 29 שקבע המוסד הישראלי לתקינה חשבונית – לא יחול בקביעת הכנסה החייבת וזאת אם תקן זה הוחל בדוחות הכספיים, לשנים...

חדשות מיסים

הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 05/2014 – ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2013

הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 05/2014 רשות המסים הנדון: ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2013 1. מבוא מטרת ‏הוראת ‏ביצוע ‏זו ‏היא ‏לסקור ‏את ‏השינויים ‏שחלו ‏בדוחות ‏לשנת...

חדשות מיסים

תכנית הפיצויים יוצאת לדרך: אושרו התקנות שהגיש שר האוצר למתן פיצויים לעסקים מאזור הדרום שנפגעו במהלך מבצע 'צוק איתן'

ועדת הכספים של הכנסת אישרה פה אחד את תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (נזקי מלחמה ונזק עקיף)(תשלום פיצויים)(הוראת שעה)(התשע"ד-2014) שהגיש שר האוצר, יאיר לפיד. מטרת התקנות היא פיצוי עסקים מאזור הדרום שנפגעו בשל המצב...

חדשות מיסים

אושר סופית: הרחבת סמכויות רשות המס

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק הממשלתית להעמקת גביית המסים והגברת האכיפה (תיקוני חקיקה), התשע"ד-2014. הצעת החוק מבקשת להרחיב את סל הכלים שיש בידי רשויות המס לצורך גביית מסים, ומסדירה ארבע...

חדשות מיסים

החלטת מיסוי 3985/14 בנושא שהייה בישראל של תושב חוץ

פורסמה החלטת מיסוי 3985/14 בנושא תושב חוזר. בחוזר מדובר על בני זוג שעזבו את ישראל בשנת 2002, ובשנת 2008 חזרו לישראל וביקשו להכיר בהם כ"תושב חוזר". מאחר והאב של בת הזוג חלה בשנת 2006...

עדכוני מיסים - פאהן קנה

עדכון לעמדה משפטית מספר 105-23: פרמטרים לבחינת מהותיות הערכות שווי בדבר הוספת סף הון עצמי מינימלי גם למבחן הרווח לעניין גילוי על הערכת שווי מהותית

רקע תקנה 8ב לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) התש"ל- 1970 (להלן – "התקנה" ו"התקנות" בהתאמה), כוללת הוראות בנוגע לדרישת הגילוי ו/או הצירוף של הערכות שווי מהותיות ומהותיות מאוד לדוחות התקופתיים. התקנה קובעת כי מקום בו...

חדשות מיסים

שאילתא חדשה בשע"מ- הפקת שוברי תשלום במע"מ

נפתחה לשימוש המייצגים המקושרים לשע"מ השאילתא EHDP המאפשרת הפקת שובר תשלום עם ברקוד עבור עוסק במע"מ. תשלום שובר זה אפשרי בבנק הדואר בלבד.   כמו כן קיימים כבר בשע"מ השאילתות להפקדת שוברי תשלום במס הכנסה...

חדשות מיסים

שר האוצר יאיר לפיד חתם על תקנות המאפשרות תשלום פיצויים בגין נזקים עקיפים לבעלי עסקים בדרום הארץ

שר האוצר, יאיר לפיד, חתם על תקנות המאפשרות תשלום פיצויים בגין נזקים עקיפים לבעלי עסקים  בדרום הארץ,  בין  הטווחים 0-40 ק"מ מגבול רצועת עזה, בעקבות מבצע "צוק איתן". התקנות יובאו לדיון בוועדת הכספים של...