Category: עדכוני חקיקה

חדשות מיסים

ארכה נוספת עד ל- 22.9.2014 לדיווח ולתשלום דוחות ספטמבר (בגין אוגוסט) ניתן לשלם בבנק הדואר ובבנקים

עדכונים נוספים בשל שיבושים בעבודת המחשב   בשל הימשכות השיבושים בעבודת המחשב, ניתנת לציבור המשלמים והמדווחים באתר הרשות באינטרנט (מע"מ, ניכויים ומקדמות מס הכנסה), ארכה נוספת עד ליום שני, כ"ז אלול תשע"ד, 22 בספטמבר...

עדכוני מיסים - פאהן קנה

פרסום תיקונים לתקנות ניירות ערך ברשומות

  לקהל לקוחותינו וידידינו שלום רב,   כזכור, ביום 14 במאי 2014, אישרה ועדת הכספים של הכנסת שורת תקנות שיזמה רשות ניירות ערך (להלן – "הרשות" או "סגל הרשות"), אשר נועדו להקל על פעילותן של חברות ציבוריות הנסחרות...

חדשות מיסים

תיקון פקודת מס הכנסה (מס' 203) – התשע"ד – 2014

במסגרת תיקון זה, תוקנה הוראת סעיף 47(א)(4 לפקודת מס הכנסה, המסמיכות את מנהל רשות המסים לפי הוראות הרישא של סעיף 7 , להחיל על נישומים לבקשתם תקופת שומה מיוחדת גם על חברה המחזקת בעקיפין...

חדשות מיסים

תיקון פקודת מס הכנסה (מס' 202) – התשע"ד – 2014

פורסת תיקון מס' 202 לפקודת מס הכנסה המאריך את הוראת השעה לפיה תקן חשבונאות מספר 29 שקבע המוסד הישראלי לתקינה חשבונית – לא יחול בקביעת הכנסה החייבת וזאת אם תקן זה הוחל בדוחות הכספיים, לשנים...

חדשות מיסים

אושר: יוגבל התשלום שניתן לגבות עבור טיפול בתביעה מול הביטוח הלאומי

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את נושא הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 159) (הגבלת תשלום בעד טיפול בתביעה), התשע"ד-2014 של ח"כ מיקי רוזנטל וקבוצת חברי כנסת. מוצע להגביל את התשלום שרשאי לגבות מי...

חדשות מיסים

אושר בועדת החוקה של הכנסת:רשות המסים תוכל לשלול מבעלי חוב רשיון נהיגה, דרכון וכרטיס אשראי

ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת אישרה היום את הצעת החוק של רשות המסים הקובעת שורת הגבלות על בעלי חוב סופי, אשר במשך למעלה משנה לא צלחו ניסיונות גבייתו. מהלך זה מצטרף לשורת צעדים...

חדשות מיסים

הצעתו של שר האוצר בעניין הקלות בחוק "מענק עבודה" אושרה היום בוועדת שרים לענייני חקיקה

מספרם של הזכאים לקבלת "מענק עבודה" יגדל בכ-55,000 איש התיקונים בהצעה הנוגעים לאימהות חד הוריות, תואמים את המלצות ועדת אל אלוף למלחמה בעוני ועדת שרים לענייני חקיקה, אישרה היום, יום א' (20.7.14)את הצעת שר...

חדשות מיסים

אושר בטרומית: פטור מחובת ניהול פנקסים ומהגשת דוחות מס לעסק שהכנסתו לא עולה על 60,000 ₪

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור מדיווח לנישום פטור), התשע"ג-2013 של ח"כ מאיר שטרית (התנועה). מוצע כי מי שהכנסתו ממשכורת, עסק או משלח יד אינה עולה על...

חדשות מיסים

הכנסת אישרה היום בקריאה שנייה ושלישית רשות המסים תוכל לעקל רכבים מחייבים בשטח ציבורי

רשות המסים תוכל לעקל רכבים מחייבים בשטח ציבורי בנוסף, תוכל לעכב את יציאתם מהארץ של מנהלים ובעלי מניות בחברות מעטים בעלות חובות הכנסת אישרה היום בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק להעמקת גביית המסים...

חדשות מיסים

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת שר האוצר להטבת מע"מ 0 על דירה ראשונה

מליאת הכנסת אישרה היום בקריאה ראשונה את הצעת שר האוצר, יאיר לפיד, להענקת הטבה במע"מ בשיעור 0% לרוכשי דירה ראשונה במעמד הקניה.רוכש דירה ראשונה אשר יעמוד בקריטריונים המפורטים בהצעת החוק, יהיה זכאי לרכוש את...

חדשות מיסים

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת שר האוצר להרחבת מעגל העסקים הזכאים לתשלום מע"מ על בסיס מזומן ולמע"מ בשיעור 0 על פרויקטים מסוג תמ"א 38 ופינוי בינוי

מליאת הכנסת אישרה היום בקריאה ראשונה את הצעת שר האוצר, יאיר לפיד, להרחבת מעגל העסקים הזכאים לתשלום מע"מ על בסיס מזומן כך שכ- 43,000 עוסקים קטנים מתחומי הקמעונאות, המקרקעין, הסיטונאות וחקלאים יתווספו למדווחים על...

חדשות מיסים

ועדת השרים לחקיקה אישרה את הצעת החוק למע"מ 0 על דירה ראשונה

ועדת השרים לחקיקה אישרה את הצעת החוק להענקת הטבה במע"מ בשיעור 0% לרוכשי דירה ראשונה במעמד הקניה. רוכש דירה ראשונה אשר יעמוד בקריטריונים המפורטים בהצעת החוק, יהיה זכאי לרכוש את הדירה בהטבה משמעותית. ההטבה...

חדשות מיסים

פורסם צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (פנמה), התשע"ד-2014

: בתוקף סמכותי לפי סעיף 196(א) לפקודת מס הכנסה אני מודיע ומצווה לאמור: 1. (א) מן המועיל הוא שיינתן תוקף להסכם שנעשה ביום כ"ג בחשוון התשע"ג  (8 בנובבמר 2012), בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הרפוביקה של...

חדשות מיסים

פסק דין- ישראלי שגר בחו"ל ומשפחתו בישראל יכול להיחשב כתושב חוץ

האם ישראלי שגר בחו"ל ומשפחתו בישראל יכול להיחשב כתושב חוץ ולא לשלם מס בארץ? בית המשפט העליון דחה את הערעור של רשות המסים נגד מיכאל ספיר , ישראל המתגורר סבינגפור. בית המשפט קבע כי...

חדשות מיסים

הצעת חוק מס ערך מוסף (הטבה במס בעסקה לרכישת דירת מגורים מוטבת), התשע"ד-2014

א.         שם החוק המוצע הצעת חוק מס ערך מוסף (הטבה במס בעסקה לרכישת דירת מגורים מוטבת), התשע"ד-2014 ב.         מטרת החוק המוצע והצורך בו בשנים האחרונות האמירו מחירי הדירות הריאליים בשיעור של למעלה מ-50%.  עליית...

חדשות מיסים

גובשו הקריטריונים לקבלת הטבת מע"מ בשיעור 0% לרוכשי דירה ראשונה

גובשו הקריטריונים לקבלת הטבת מע"מ בשיעור 0% תינתן העדפה ברורה ומשמעותית ליוצאי שירות צבאי ואזרחי בתום דיונים ממושכים בין לשכת שר האוצר והדרג המקצועי במשרדו לבין היועץ המשפטי לממשלה וצוותו, גובשו הקריטריונים לזכאות למע"מ...

חדשות מיסים

מהיום ניתן למשוך מקופת גמל לא פעילה עד 7000 ש״ח בפטור ממס

הוראת השעה המאפשרת לחוסכים בקופות גמל שבחשבונותיהם עד 7,000 ש"ח למשוך את כספם בפטור ממס, נכנסה היום לתוקף. עד סוף אפריל 2014, יודיעו קופות הגמל לחוסכים הזכאים לכך אודות זכותם למשוך את כספם והוראות...

חדשות מיסים

אושר בטרומית: יוגבל שכר של מי שמייצג אדם בפני הביטוח הלאומי

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – הגבלת שכר בייצוג בפני המוסד), התשע"ד-2014, של חבר הכנסת מיקי רוזנטל (העבודה) וקבוצת חברי הכנסת. ההצעה נועדה להגביל את השכר של מי...

חדשות מיסים

אושר בטרומית: שינוי מנגנון חישוב גובה דמי הלידה לנשים עצמאיות

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – חישוב דמי לידה למבוטחת עצמאית), התשע"ד-2013 ההצעה הינה של חברי הכנסת עליזה לביא (יש עתיד) ודב חנין (חד"ש). להצעה זו הוצמדה הצעה...