Category: עדכוני מיסים

חדשות-מיסים1

דחיית המועד האחרון להגשת הדו"ח השנתי במס הכנסה ליחידים לשנת המס 2015

בהתאם לסעיף 131(ב2) לפקודת מס הכנסה, החל מהדוחות לשנת המס 2008, נדרשים כל היחידים החייבים בהגשת דו"ח שהייתה להם בשנת המס הכנסה מעסק, ממשכורת או מחקלאות להגיש את הדו"ח השנתי באופן מקוון, למעט אלו...

פאהן-קנה

תזכיר חוק של משרד האוצר – חיוב במע"מ חברות בינלאומיות

בעריכת רו"ח יגאל רופא, מנהל מחלקת המסים, פאהן קנה ושות' 1. כללי בהתאם לתזכיר חוק שהכין משרד האוצר, ספק בינלאומי המספק "שירות דיגיטלי" כגון – תוכנות, מוצרי בידור וספרים אלקטרוניים יצטרך לשלם בגינם מע"מ בישראל. החוק המוצע נועד לאפשר לרשויות המס גבייה של...

פאהן-קנה

חובת הדיווח המפורט בשנת 2016

בעריכת רו"ח יגאל רופא, שותף, מנהל מחלקת המסים, פאהן קנה ושות' הרינו להביא לידיעתכם כי ביום 6 במרץ 2016 פרסמה רשות המיסים טופס 9010 – בקשה להסרת עוסק מרשימת החייבים בדיווח מפורט בהתאם לחוק מס ערך...

פאהן-קנה

עדכון שיעור הריבית החל בשנת 2016 לעניין סעיפים 3(ט) ו- 3(י) לפקודת מס הכנסה

בעריכת רו"ח יגאל רופא, שותף, מנהל מחלקת המסים, פאהן קנה ושות' 9 במרץ 2016 ביום 7 במרץ 2016 פורסם ברשומות עדכון (להלן: "העדכון") לשיעור הריבית החל בשנת 2016 לעניין סעיפים 3(ט) ו- 3(י) לפקודת מס...

חדשות-מיסים1

תזכורת – הגשת הדיווח החצי שנתי לרשויות המס ותשלום המקדמות בגין רווחים בשוק ההון.

יש להגיש עד סוף ינואר דיווח חצי שנתי לרשויות המס ותשלום המקדמות בגין רווחים בשוק ההון. החובה להגיש דיווח חצי-שנתי ולשלם מקדמות מוטלת על משקיעים שצברו רווחים ממכירת ניירות-ערך נסחרים וקרנות נאמנות בחודשים יולי–דצמבר 2014...

פרסום-רשות-המיסים

לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לשנת 2015

מעבידים נכבדים הננו מגישים בזאת לוח עזר לחישוב מס ההכנסה החל על משכורת ועל הכנסה מיגיעה אישית, מחודש ינואר 2015 ואילך. הלוח מפרט את המס במרווחים של 100 ₪ הכנסה חודשית ממשכורת, משכר עבודה,...

פאהן-קנה

שיעורי הריבית לעניין סעיפים 3(ט) ו-3(י) לפקודת מס הכנסה לשנת המס 2015

בעריכת רו"ח יגאל רופא, שותף, מנהל מחלקת המסים, פאהן קנה ושות' 5 ינואר 2015 גילת קרן, רו"ח; ורדית זרגר הררי שיעור הריבית לעניין סעיף 3(ט) לפקודה לשנת המס 2015 בהתאם להודעת מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית), התשע"ה-2015, שיעור הריבית לעניין סעיף 3(ט) לפקודה...

החלטות-מיסוי

החלטת מיסוי : 6637/14 – החבות במע"מ של רכישת דירת מגורים ע"י חברה שלא עוסקת בענף המקרקעין והשכרתה לבעל המניות – החלטת מיסוי בהסכם

החלטת מיסוי : 6637/14 תחום החלטת המיסוי: מס ערך מוסף הנושא: החבות במע"מ של רכישת דירת מגורים ע"י חברה שלא עוסקת בענף המקרקעין והשכרתה לבעל המניות – החלטת מיסוי בהסכם העובדות: לחברה יש פעילות...

החלטות-מיסוי

החלטת מיסוי : 4587/14- החבות במע"מ של שירותים שמעניק עוסק תושב אילת מחוץ לאזור אילת

החלטת מיסוי : 4587/14 תחום החלטת המיסוי: מס ערך מוסף הנושא: החבות במע"מ של שירותים שמעניק עוסק תושב אילת מחוץ לאזור אילת או ללקוחות מחוץ לאזור אילת – החלטת מיסוי בהסכם העובדות: עורך דין...

החלטות-מיסוי

החלטת מיסוי: 2526/14 – החבות במע"מ של מכירת מנוי יחד עם תווי שי – החלטת מיסוי בהסכם

החלטת מיסוי : 2526/14 תחום החלטת המיסוי: מס ערך מוסף הנושא: החבות במע"מ של מכירת מנוי יחד עם תווי שי – החלטת מיסוי בהסכם העובדות: במסגרת מבצע לגיוס מנויים חדשים למוצר מסוים המסופק באופן...

חדשות מיסים

נדחה תשלום דמי הביטוח עבור חודש ספטמבר 2014

לרגל חג הסוכות  נדחה מועד הדיווח והתשלום של תשלום דמי הביטוח בעד חודש ספטמבר 2014 למעסיקים, עובדים עצמאים ולמי שאינם עובדים. התשלום נדחה ל -22 באוקטובר 2014 (במקום ב-15 באוקטובר 2014).  כמו כן, נדחה מועד הדיווח...

החלטות-מיסוי

החלטת מיסוי: 6827/14 – מפעל העוסק בפיתוח תוכנה ומתן שירותים

החלטת מיסוי: 6827/14 תחום החלטת המיסוי: חוקי עידוד הנושא: מפעל העוסק בפיתוח תוכנה ומתן שירותים – החלטת מיסוי בהסכם העובדות: חברה תושבת ישראל )להלן: "החברה"( עוסקת בפיתוח תוכנה המשמשת כפלטפורמה (להלן: "התוכנה") לקישור בין...

חדשות מיסים

ארכה נוספת עד ל- 22.9.2014 לדיווח ולתשלום דוחות ספטמבר (בגין אוגוסט) ניתן לשלם בבנק הדואר ובבנקים

עדכונים נוספים בשל שיבושים בעבודת המחשב   בשל הימשכות השיבושים בעבודת המחשב, ניתנת לציבור המשלמים והמדווחים באתר הרשות באינטרנט (מע"מ, ניכויים ומקדמות מס הכנסה), ארכה נוספת עד ליום שני, כ"ז אלול תשע"ד, 22 בספטמבר...

חדשות מיסים

אורכה לדיווח לרשויות המס לחודש ספטמבר 2014

מנהל הרשות המסים, משה אשר, החליט על דחיית המועד הדיווח והתשלום של הדוחות התקופתיים למע"מ, מקדמות מס הכנסה וכן ניכויי מס הכנסה ליום ה- 23 באוקטובר 2014.   ההחלטה על הדחיה התקבלה לאור פניות ראשי...

חדשות מיסים

הוראת שעה על בקשות לגילוי מרצון

1.     בקשה אנונימית: א.     לאור פניות לרשות המסים ולאחר הניסיון שנצבר בהוראת השעה משנת 2011 על גילוי של הכנסות והון של ישראלים בחו"ל, הוחלט לאפשר הגשת בקשות אנונימיות במסגרת הוראת שעה זו לתקופת ניסיון...

חדשות מיסים

שינויים ותוספות שבוצעו בהוראת הביצוע 08/2014 – קרן פיצויים

לתשומת‏ לבכם,‏הועלה לאתר ‏רשות‏ המסים ‏נוסח‏ מעודכן‏ של‏ הוראת‏ הביצוע ‏08/2014  העוסקת‏ בפיצויים ‏בשל‏ נזק ‏עקיף ‏לניזוק ‏באזור ‏המיוחד (מבצע ‏"צוק ‏איתן"). הנוסח‏ המעודכן‏ כולל ‏שינויים ‏ותוספות ‏שיפורטו‏ להלן: 1.      נקבע ‏כי ‏המועד‏ אחרון...

חדשות מיסים

השבתה זמנית של יישומי שע"מ

בשל עבודות תחזוקה בתשתית המפעילה את יישומי שע"מ, החל מיום חמישי ה-4.9.14 בשעה 20:00 בערב ועד למחרת בשעה 12:00 בצהריים, לא יתאפשר ביצוע פעולות באמצעות יישומי שע"מ.   אתר רשות המסים ימשיך לפעול כרגיל....

חדשות מיסים

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 2/2014- תשלום מקדמה ע"י הרוכש

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 2/2014 – תיקון מס' 87 לחוק מיסוי מקרקעין- סעיף 51 לחוק – תשלום "מקדמה" ע"י הרוכש 1. רקע במסגרת תיקון מס' 70 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן...

חדשות מיסים

ארכה להגשת דוחות בעקבות תיקון תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון)

ביום‏ ה- 7 באוגוסט 2014 פורסמו ברשומות ‏תקנות מס‏ הכנסה‏ (פטור מהגשת ‏דין ‏וחשבון) (תיקון),‏ התשע"ד – 2014. בעקבות‏ תיקון התקנות‏ הנ"ל,‏ נוספה ‏חובת ‏הגשת ‏של ‏דוח ‏שנתי ‏לשנת ‏המס ‏2013 ואילך במקרים ‏הבאים:...