Category: עדכוני מיסים

פרסום רשות המיסים

עודכנו סכומים ושיעורים בחוק מע"מ ותקנותיו

בדף זה נמצא ריכוז של סכומים ושיעורים  המופיעים בחקיקה ובתקנות ורלוונטים  לנושא מס ערך מוסף תאור / נושא סכום בש"ח/ שיעור בתוקף מיום סעיף בחוק/ תקנה תאריכי עדכון הצג "עוסק פטור" – עוסק שמחזור...

פרסום רשות המיסים

הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 7/2014- דוח שנתי מקוצר לבעלי עסקים קטנים

הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 7/2014 – רשות המסים הנדון: דוח שנתי מקוצר לבעלי עסקים קטנים  במסגרת ‏מדיניות ‏רשות ‏המסים ‏להקטנת‏ הנטל‏ הבירוקראטי‏ ולפישוט ‏הדיווח,‏ ומתוך‏ כוונה‏ להקל ‏על ‏בעלי‏ עסקים‏ קטנים‏ שהכנסותיהם ‏אינן ‏מגיעות...

חדשות מיסים

ועדת המשנה למאבק בהון השחור נגד 'חברות הארנק'

נאבקים בתכנוני מס אגרסיביים יו"ר ועדת המשנה למאבק בהון השחור, ח"כ שטרן: "אף שאינן בכלל הון שחור, חברות הארנק יוצרות חוסר שוויון אזרחי בתשלומי המיסים"         ועדת המשנה של ועדת הכספים, למאבק בהון...

עדכוני מיסים - פאהן קנה

החלטת מיסוי – העברת מניות אגב הסכם גירושין

בעריכת רו"ח יגאל רופא, שותף, מנהל מחלקת המסים, פאהן קנה ושות גילת קרן, רו"ח; ורדית זרגר הררי לאחרונה פירסמה רשות המיסים החלטת מיסוי 7681/14 (להלן – "החלטת המיסוי") בנושא העברת מניות אגב הליך גירושין...

חדשות מיסים

דוח שנתי מקוצר לבעלי עסקים קטנים – הוראת ביצוע 07/2014

הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 07/2014- רשות המסים הנדון: דוח שנתי מקוצר לבעלי עסקים קטנים  במסגרת‏ מדיניות‏ רשות‏ המסים ‏להקטנת ‏הנטל ‏הבירוקראטי ‏ולפישוט ‏הדיווח, ‏ומתוך ‏כוונה‏ להקל ‏על ‏בעלי ‏עסקים‏ קטנים ‏שהכנסותיהם ‏אינן ‏מגיעות...

חדשות מיסים

ועדת השרים לחקיקה אישרה את הצעת החוק למע"מ 0 על דירה ראשונה

ועדת השרים לחקיקה אישרה את הצעת החוק להענקת הטבה במע"מ בשיעור 0% לרוכשי דירה ראשונה במעמד הקניה. רוכש דירה ראשונה אשר יעמוד בקריטריונים המפורטים בהצעת החוק, יהיה זכאי לרכוש את הדירה בהטבה משמעותית. ההטבה...

חדשות מיסים

דחיית דיווחים לרשויות המס לחודש מאי 2014

​בשל  שיבושים בשרותי המחשב הנובעים מהעיצומים הננקטים על-ידי עובדי רשות המסים ומתוך רצון טוב להקל על ציבור המייצגים והנישומים ולפנים משורת הדין, החליטה הנהלת רשות המסים לדחות את מועד הדיווח והתשלום של דוחות מע"מ,...

עדכוני מיסים - פאהן קנה

הצעה להחלטה בנושא שיעור ההיוון של המחויבות להטבה מוגדרת בהתבסס על חוות הדעת שנערכה על ידי ד"ר חיים לוי-קידר

בחודש מאי 2014 פרסמה הוועדה המקצועית של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות (להלן – "הוועדה המקצועית" ו- "המוסד לתקינה", לפי העניין) טיוטת חוות דעת שנערכה ע"י ד"ר חיים לוי-קידר להערות ותגובות הציבור בנושא קיומו/אי קיומו...

פרסום רשות המיסים

יישום לעריכת תיאום מס באתר האינטרנט של רשות המסים

להלן מספר הבהרות בנושא היישום להפקת תאומי מס שבאתר האינטרנט של רשות המסים המצוי בדף הבית באתר האינטרנט של רשות המסים תחת הנושא "על סדר היום"). באמצעות היישום לעריכת תיאום מס )יכול המשתמש להפיק...

פרסום רשות המיסים

נוהל מתן ארכות להגשת דוחות מס הכנסה לשנת המס 2013

הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 6/2014 – רשות המסים הנדון: נוהל מתן ארכות להגשת דוחות מס הכנסה לשנת המס 2013   כללי הנוהל להלן, יהיה בתוקף לגבי דוחות לשנת המס 2013. הארכות המרוכזות תינתנה...

חדשות מיסים

פסק דין- ישראלי שגר בחו"ל ומשפחתו בישראל יכול להיחשב כתושב חוץ

האם ישראלי שגר בחו"ל ומשפחתו בישראל יכול להיחשב כתושב חוץ ולא לשלם מס בארץ? בית המשפט העליון דחה את הערעור של רשות המסים נגד מיכאל ספיר , ישראל המתגורר סבינגפור. בית המשפט קבע כי...

ביטוח לאומי

עדכון בדבר שינוי כללי פריסת תשלום נוסף החל מחודש יוני 2014

נושא: גביית דמי ביטוח תת נושא: שינוי באופן חלוקת התשלום הנוסף יוני 2014 מטרת החוזר עדכון בדבר שינוי כללי פריסת תשלום נוסף החל מחודש יוני 2014 (החל ממשכורת מאי 2014) הגדרות "שכר חודשי רגיל"–  שכר שנהוג...

חדשות מיסים

הצעת חוק מס ערך מוסף (הטבה במס בעסקה לרכישת דירת מגורים מוטבת), התשע"ד-2014

א.         שם החוק המוצע הצעת חוק מס ערך מוסף (הטבה במס בעסקה לרכישת דירת מגורים מוטבת), התשע"ד-2014 ב.         מטרת החוק המוצע והצורך בו בשנים האחרונות האמירו מחירי הדירות הריאליים בשיעור של למעלה מ-50%.  עליית...

עדכוני מיסים - פאהן קנה

תזכורת בדבר דיווח מקוצר על הכנסות מחו"ל

בעריכת רו"ח יגאל רופא, שותף, מנהל מחלקת המסים, פאהן קנה ושות' להזכירכם כי קיומן של הכנסות מחו"ל מחייב בהגשת דו"ח שנתי. עם זאת, לגבי יחידים שאלמלא הכנסת החוץ שלהם היו פטורים מהגשת דו"ח שנתי...

חדשות מיסים

נבחרה מנהלת חדשה למיסוי מקרקעין תל אביב

משה אשר, מנהל רשות המסים בישראל, הודיע היום על בחירתה במכרז של ירדנה סרוסי (49) לתפקיד מנהלת מיסוי מקרקעין תל-אביב. סרוסי שימשה בתפקידה האחרון כממונה מיסוי בינ"ל בלשכה המשפטית ברשות המסים ומילאה שורת תפקידים בלשכה המשפטית...

חדשות מיסים

מהיום ניתן למשוך מקופת גמל לא פעילה עד 7000 ש״ח בפטור ממס

הוראת השעה המאפשרת לחוסכים בקופות גמל שבחשבונותיהם עד 7,000 ש"ח למשוך את כספם בפטור ממס, נכנסה היום לתוקף. עד סוף אפריל 2014, יודיעו קופות הגמל לחוסכים הזכאים לכך אודות זכותם למשוך את כספם והוראות...

חדשות מיסים

דחיה במועד תשלומים מקדמות, ניכויים, מע"מ לחודש 03/2014

לרגל חג הפסח נדחה מועד דיווח ותשלום מס הכנסה ומע"מ ל- 25 באפריל  לתשומת לבכם כי בשל העובדה כי חג הפסח חל השנה בתאריכים 15-21 באפריל 2014, וכפי שכבר מעודכן בפנקסים, מועד הדיווח והתשלום...

חדשות מיסים

דחייה בהגשת הדוח השנתי במס הכנסה ליחידים לשנת המס 2013

הנהלת רשות המסים החליטה על דחיית המועד האחרון להגשת הדוח השנתי במס הכנסה ליחידים לשנת המס 2013. החייבים בהגשת דוח שנתי מקוון יוכלו להגישו עד ליום 30.6.14 ואלה שאינם חייבים בהגשת דוח מקוון יוכלו...

חדשות מיסים

רשות המסים ממשיכה להילחם בהונאות המס מתחום הנדל"ן- גבו 10 מליון ש"ח ממעלימי מס

כחלק מהמאבק בהון השחור ובהלבנת ההון נערך במצע רחב היקף בשבוע שעבר במחוז מרכז במהלכו גבתה רשות המסים כ-10 מליון ₪ ממעלימי מס. המבצע האחרון לרבעון זה בניהולו של שמעון לרנר, פקיד שומה חדרה,...

ערוץ המיסים

ערוץ המסים: השקעות בנדל"ן בארה"ב, גרמניה וספרד – מדריך לתכנון המסוי

גל דיקשטיין רו"ח וגדי אלימי רו"ח ועו"ד מתארחים בערוץ המסים של אלישע סער ומסבירים: כיצד לתכנן את המסוי מול סוגי מס מגוונים?: מס עיזבון, מס פדרלי, מס מדינתי, ניכוי מס במקור ועוד..