Category: פורטל מיסים

מיכאל1

הנחיות לסוף שנת 2013 ותחילת שנת 2014

מאת: מיכאל מזרחי, יועץ מס   שנת 2013: מדרגות מס לשנת 2013 השכר החודשי השכר השנתי אחוז המס עד לשכר של 5,280 ש"ח עד לשכר של 63,360 ש"ח 10% 5,281 ש"ח עד 9,010 ש"ח 63,361 ש"ח עד 108,120...

אלעד רוזנטל

מאמר: הכנסה אינטגראלית

מאת: עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל   במקרים רבים, עולה השאלה האם הכנסה מסוימת הינה "אינטגראלית" לפעילות העסקית. הכוונה היא – איך יש לסווג את אותה הכנסה, כ"הכנסה מעסק" או כ"הכנסה מריבית", למשל. לדוגמא: חברה...

חדשות מיסים

חשד להלבנת הון והשמטת הכנסות מפעילות בבית הימורים בכרמיאל

​כחלק מהמאבק בפשיעה הכלכלית נערך הבוקר בכרמיאל מבצע של היחידה המרכזית שבמחוז הצפוני בשיתוף יחידת יהלום ברשות המסים במהלכו פשטו הכוחות על בית הימורים שנוהל והופעל על ידי תושב כרמיאל בן 37. וזאת לאחר חקירה...

חדשות מיסים

כ-2.2 מיליון שקלים נגבו ו-12 מכוניות עוקלו במבצע גבייה שנערך באזור עכו

רשות המסים ממשיכה בצעדי האכיפה האינטנסיביים: בשבוע שעבר גבתה הרשות באמצעות היחידה לאכיפת הגבייה, משרד מע"מ עכו ומשרד חקירות מע"מ חיפה והצפון כ- 2.2 מיליון ₪ מחייבי מס באזור עכו.   מספר ימים לפני היציאה לשטח...

אלעד רוזנטל

מאמר: "שיפורים במושכר"

מאת: עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל   "שיפורים במושכר" –  אדם יכול להשכיר נכס ללא דמי שכירות או בדמי שכירות מופחתים, אבל בתמורה לכך השוכר יבנה על הנכס או ישקיע בו השקעות הוניות. כלומר, למשכיר...

מיכאל1

הקדמת הכנסות ודחיית הוצאות בשנת 2013

מאת: מיכאל מזרחי, יועץ מס   כידוע בכל סוף שנה ממליצים לחברות ועצמאים לדחות במידת האפשר את ההכנסות לשנה הבאה (לאחר 31/12/2013) וכן להקדים הוצאות ככל האפשר. חברות נשאלת השאלה האם כדאי לפעול כך...

חדשות מיסים

תושב מזרח ירושלים מכר חשבוניות פיקטיביות בשווי עשרות מיליוני שקלים

שני תושבי מזרח ירושלים נעצרו בשבעת הימים האחרונים בחשד שהפיצו חשבוניות פיקטיביות בעשרות מיליוני שקלים. אחד מהם נכלא בגין עבירות מס קודמות במהלך הבאתו למעצר רשות המסים נלחמת ב"טרנד" החשבוניות הפיקטיביות גם במזרח ירושלים: בשבעת...

חדשות מיסים

ניכוי מס במקור ממשכורת של עובד המשלם דמי חבר או דמי טיפול

רשות המסים פרסמה תיקון לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות) (תיקון) התשע"ב – 2011 ותיקון תקנות מ"ה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה), התשנ"ג- 1993. תחילת התיקון החל מיום 01/01/2011. על פי התיקון, עובד אשר שילם...

בנק ישראל

סקירת ההתפתחויות הכלכליות בחודשים האחרונים: אפריל עד ספטמבר 2013

v    הצמיחה במשק הייתה מתונה במהלך התקופה הנסקרת. ברבע השני של השנה התוצר צמח בקצב גבוה, אך זאת בהשפעת תחילת השימוש בגז טבעי מקומי. עם מיצויה של השפעה זו, ועל רקע החולשה המתמשכת של...

ביטוח לאומי

דוח ממדי העוני והפערים החברתיים – דוח שנתי לשנת 2012

המוסד לביטוח לאומי פרסם את הדו"ח על ממדי העוני והפערים החברתיים לשנת 2012. בשנת 2012 הייתה צמיחה כלכלית נאה בסביבה מאקרו-כלכלית יציבה מבחינת המדיניות התקציבית ויציבות המחירים, להוציא את עליית מחירי הדיור והנדל"ן, שניזונים...

sali

הקשר בין תורת המשחקים והיבטי המס בעקבות פס"ד בזק בעליון 10846/06

מאת: סלי אילון, רו"ח   הקדמה:  מהי "זכות במקרקעין" בחוק מיסוי מקרקעין? – הסבר קצר: כידוע לכולם, בעלות במקרקעין (רישום בטאבו) מהווה זכות במקרקעין לפי החוק. בנוסף, ישנם מצבים שגם הם יחשבו כהחזקה של...

עדכוני מיסים - פאהן קנה

עמדת סגל משפטית מספר 105-26: דיווח מקדים לדוחות הכספיים

מאת: פאהן קנה, המחלקה המקצועית   רקע דיווח מקדים לדוחות הכספיים (להלן: "דיווח מקדים") הינו כלי המשמש תאגידים בחו"ל לצורך מתן גילוי מקדים וחלקי של נתונים כספיים מהדוחות הכספיים המלאים, נתונים המבוססים על הדוחות...

אלעד רוזנטל

מאמר: סעיף 139 – קבלת מידע ממשכיר נכס

מאת: עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל   סעיף 139 לפקודה הוא הסעיף ההופכי לסעיף 138 לפקודה. סעיף זה מטיל דרישה על בעל הנכס למסור מידע אודות השוכרים שלו. הסעיף קובע: "פקיד השומה רשאי למסור לאדם...

פרסום רשות המיסים

מס קניה – נוהל מס' 1 – תעודת עוסק רשום

בפרק זה מפורט נוהל קבלת תעודת עוסק רשום, לרבות תנאי הזכאות לקבלתה, אופן הגשת הבקשה, הפקדת ערבויות, ביצוע המעקב והביקורת לעוסק, בדיקת עמידתו בתנאי התעודה וכיו"ב. : מס קניה מוטל על יבוא טובין ועל מכירת...

פרסום רשות המיסים

טפסים חדשים במס הכנסה

להלן רשימת הטפסים שעודכנו על ידי מס הכנסה: חישוב המחיר המקורי של המניות שהיו בבעלותי במועד העברת הנכס\ים מ"חברה המעבירה" ל-"חברה האחות" בקשה לאישור המנהל לתכנית פיצול לפי סעיף 105 לפקודה בקשה לאישור מראש...

אלעד רוזנטל

מאמר: סמכות לדרוש "הצהרות הון"

מאת: עו"ד ורו"ח אלעד רוזנטל   סעיף 135(1)(א) לפקודה קובע: "רשאי פקיד השומה לדרוש… למסור לו –כל דו"ח שיצוין בהודעה, ובכלל זה דו"ח על הונם ונכסיהם של אותו אדם…". הסמכות המוקנית בסעיף זה, כאמור...

ערוץ המיסים

ערוץ המסים: חברות "ארנק" חקיקה צפויה בשנת 2014

זיו שרון עו"ד מתארח בערוץ המסים של אלישע סער ודן בחקיקה הצפויה בשנת 2014 לחברות "ארנק". החקיקה צפויה למסות דיבידנדים רעיוניים שטרם חולקו. החמרת המיסוי צפויה לחול על חברות שכירים, חברות בעלי מקצועות חופשיים...