Category: פיצויים

הילה פורת

רציפות בין שתי תקופות העסקה

מאת: הילה פורת, עו"ד* ענת, אשת שיווק, פוטרה לאחר שעבדה חצי שנה במקום עבודתה. עם פיטוריה שולמו לה תמורת הודעה מוקדמת ופדיון ימי חופשה. כחודשיים לאחר פיטוריה, פנה אליה מעסיקה והציע לה לחזור לעבודה....

חדשות מיסים

כל המידע לגבי מבצע "צוק איתן" 2014

שאלות ותשובות לנושאי נזק ישיר   שאלות ותשובות לנושאי נזק עקיף טפסי "צוק איתן" הוראת ביצוע 08/2014 – פיצויים בשל נזק עקיף לניזוק שעסקו באזור המיוחד לתקופה שמיום 08/07/2014 ועד תום תקופת ההכרזה (מבצע "צוק איתן") בענפי...

חדשות מיסים

מעכשיו: ניתן להגיש בקשת פיצויים לנזק עקיף עבור בעלי עסקים מאזור הדרום שספגו פגיעה כלכלית במהלך מבצע 'צוק איתן'

רשות המסים פרסמה את התקנות, הטפסים וההנחיות להגשת תביעה לפיצויים בגין נזק עקיף (שכר עבודה, ירידת מחזורים, הוצאות שוטפות וחקלאות), שנגרם לענפי המסחר, התעשייה, השירותים, החקלאות והתיירות בין התאריכים: 8.7.2014 ועד לסיום מבצע 'צוק...