Category: ראשי

פרסום-רשות-המיסים

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 1/2015 – עדכון הסכומים בחוק מיסוי מקרקעין ותקנות מס רכישה

הנדון:‏ עדכון הסכומים בחוק מיסוי מקרקעין ותקנות מס רכישה עם ‏כניסת‏ שנת‏ המס‏ 2015  בוצעו‏ בהתאם‏ לחוק ‏מיסוי ‏מקרקעין ‏(שבח‏ ורכישה) ,‏התשכ"ג‏– 1963 (להלן:‏החוק) ‏עדכוני‏ סכומים ‏כפי ‏שיפורט‏ להלן: לאור ‏פיזורה ‏של ‏כנסת‏ ישראל‏...

חדשות-מיסים1

עדכון מדרגות מס רכישה בהתאם לעליית המדד בשנת 2014

ביום 16.1.15 עודכן גובה מדרגות מס הרכישה, בהתאם לשיעור עליית מדד שירותי דיור בבעלות הדיירים בשנת 2014 המתפרסם ביום 15.1.15. המדרגות מתעדכנות אחת לשנה בהתאם להוראות חוק מיסוי מקרקעין. מדד שירותי דיור בבעלות הדיירים...

פרסום-רשות-המיסים

לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לשנת 2015

מעבידים נכבדים הננו מגישים בזאת לוח עזר לחישוב מס ההכנסה החל על משכורת ועל הכנסה מיגיעה אישית, מחודש ינואר 2015 ואילך. הלוח מפרט את המס במרווחים של 100 ₪ הכנסה חודשית ממשכורת, משכר עבודה,...

חדשות-מיסים1

דחיית המועד לדיווח ותשלום מס הכנסה, ניכויים ומע"מ של ה – 15.1.2015

בשל מזג האוויר הסוער ששרר בשבוע האחרון במקומות שונים בארץ, ובעקבות פניות מציבור הנישומים והעוסקים, החליט מנהל רשות המסים לדחות את מועדי הדיווח והתשלום של מקדמות מס הכנסה, ניכויים ומע"מ של מועד 15.1.15 עד...

tax-guied

מדריך לתשלום ולהקלות במס על הכנסה של יחיד מהשכרת דירה למגורים בישראל לשנת 2015

כללי ​המידע המובא במדריך זה נועד להציג בפניכם את החלופות הקיימות בחוק לתשלום ולקבלת הקלות במס ליחידים על הכנסותיהם מהשכרת דירה למגורים בישראל.  להלן מסלולי המיסוי לתשלום ולהקלות במס:  1. פטור ממס (מלא או חלקי)...

חדשות-מיסים1

רשות המסים מפרסמת את קובץ החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי למחצית הראשונה של שנת 2014

רשות המסים מפרסמת היום את קובץ החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי על מפרי דיווח שלא דיווחו במחצית ראשונה של שנת 2014 למכס על הכנסת כספים והוצאתם, בהעברה פיזית במעברי הגבול או באמצעות הדואר. הפרסום...

חדשות-מיסים1

הארכת תוקף לאישורי תיאומי מס

רשות המסים מודיעה כי ניתנת אורכה עד לתאריך תשלום משכורת פברואר 2015 ולא יאוחר מיום 13.3.2015 לאישורים לתיאומי מס, שתוקפם פג בתום שנת המס 2014. לידיעתכם – היישום לתיאום מס באינטרנט ייסגר ב-31.12.2014 עקב...

חדשות-מיסים1

עיצומים ברשות המסים ובשע"מ

החל מהבוקר (יום ב'), יש עיצומים ברשות המסים. כמו כן, ישנם שיבושים מערכת שע"מ.   להלן הודעת רשות המסים: נבקש להביא לתשומת לבכם כי בשל  הכרזת ועדי העובדים על עיצומים ינקטו החל מה-15 בדצמבר...

פרסום-רשות-המיסים

​הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 11/2014 – הנדון: נוהל גילוי מרצון הנחיות לפעולה

.1 מבוא על רקע הגברת המאבק בהון השחור ומאמצי רשות המסים לחשוף את ההון הלא מדווח בישראל ובחו"ל של ישראלים ועל רקע המגמות העולמיות בנושא, פרסמה רשות המסים ביום 7.9.14 "נוהל גילוי מרצון" חדש,...

חדשות-מיסים1

פתיחת‏ תיבות ‏דואר ‏אלקטרוני‏ מחלקתיות ‏במשרדי‏ רשות ‏המסים

רשות המסים שמה לה למטרה לשפר את השירות ובכלל זה את הקשר של משרדי הרשות (מס הכנסה, מע"מ ומיסוי מקרקעין) עם ציבור המייצגים והציבור הרחב. כחלק משיפור זה יצרנו תיבות דוא"ל מחלקתיות בכל אחד...

חדשות-מיסים1

רואה חשבון הורשע בסיוע ללקוחותיו לבצע עבירות מס בהיקף של מאות מיליוני שקלים

רואה חשבון הורשע בסיוע ללקוחותיו לבצע עבירות מס בהיקף של מאות מיליוני שקלים ולהשמיד ראיות המוכיחות את ביצוע העבירות רואה החשבון ברוך מלכה הורשע השבוע על ידי בית משפט השלום בפתח תקווה בביצוע עבירות...

חדשות-מיסים1

70 מיליון שקלים נגבו מחייבים במבצע ענק של מע"מ הנערך בכל הארץ

במבצע בוקרו אלפי עסקים שלא הגישו דוחות למע"מ, עוקלו כ-90 רכבים ואף נעצרו שני עוסקים ש"ירדו למחתרת" ולא הגישו דוחות במשך שנים רבות. מזג אוויר סוער והמצב הביטחוני המתוח לא הרתיעו את מאות מבקרי...

sali

מע"מ אפס בפרויקטים של תמ"א ופינוי בינוי

מאת: רו"ח סלי אילון   תיקון 47 לחוק מע"מ, שעבר קריאה שנייה ושלישית, מקנה הטבה נוספת ליזמים המבצעים תמ"א 38 ופינוי בינוי, ומעניק מע"מ בשיעור אפס לשירותי בניה שניתנים במסגרת פרויקטים אלו. המשמעות: היזמים...

חדשות-מיסים1

עדכון מועדי הגשת דוחות בהתאם ל"הסדר הארכות למייצגים"

אל: ציבור המייצגים הנדון: עדכון מועדי הגשת דוחות בהתאם ל"הסדר הארכות למייצגים" בשל עומס העבודה הרב שנוצר בעקבות מבצע "צוק איתן" ולבקשת הלשכות המקצועיות הוחלט לעדכן את מועדי הגשת הדוחות לפיו נמדד הסדר הארכות...