Category: ראשי

החלטות מיסוי

החלטת מיסוי 8927/14- מס ערך מוסף בנושא: החובה של תושב חוץ להירשם כעוסק מורשה במע"מ והחבות במע"מ של שירותי תמיכה- החלטת מיסוי בהסכם.

החלטת מיסוי 8927/14- מס ערך מוסף בנושא: החובה של תושב חוץ להירשם כעוסק מורשה במע"מ והחבות במע"מ של שירותי תמיכה- החלטת מיסוי בהסכם. העובדות: 1.     חברה תושבת חוץ אשר התאגדה ופועלת מחוץ לישראל בלבד...

החלטות מיסוי

החלטת מיסוי 8973/14 – מס ערך מוסף בנושא: אישור "מסמך אחר" לפי סעיף 30(א)(1) לחוק מע"מ למכירת טובין לתושב חוץ כאשר הם עוברים עיבוד ע"י עוסק ישראלי אחר שייצא את הטובין לחו"ל – החלטת מיסוי בהסכם

החלטת מיסוי 8973/14 – מס ערך מוסף בנושא: אישור "מסמך אחר" לפי סעיף 30(א)(1) לחוק מע"מ למכירת טובין לתושב חוץ כאשר הם עוברים עיבוד ע"י עוסק ישראלי אחר שייצא את הטובין לחו"ל – החלטת...

פרסום רשות המיסים

דחיית מועדי הגשה בהסדר הארכות למייצגים – מבצע "צוק איתן" (דחייה נוספת)

לאור הימשכות מבצע "צוק איתן" ובמענה לפניות הלשכות המקצועיות של המייצגים, החליט מר משה אשר, מנהל רשות המסים, להקל על ציבור המייצגים שמשרדיהם ממוקמים באזור של עד 40 ק"מ מרצועת עזה (בהתאם לרשימת היישובים...

הילה פורת

זכאות לדמי אבטלה בחופשה ללא תשלום

מאת: הילה פורת, עו"ד עבודתה של עזיזה כעובדת ניקיון בעירייה הופסקה לתקופה של חודשיים ע"י העירייה, ולאחר מכן חודשה. תביעתה לדמי אבטלה בגין חודשיים אלו נדחתה ע"י המוסד לביטוח לאומי. עבודתם של מיכאל ומשה...

חדשות מיסים

אושר: תקופת אבטלה ארוכה יותר לתושבי עוטף עזה

ועדת העבודה והרווחה קבעה היום פה אחד בדיון פגרה מיוחד כי תוארך ב-25 יום תקופת הזכאות המרבית לקבלת דמי אבטלה לתושבים המתגוררים ביישובי "עוטף עזה", על פי הפירוט הבא: חייל משוחרר יהיה זכאי ל-95...

מדריך במסים

מדריך ליבוא אישי בדואר חבילות או בחברת בלדרות

כללי כל אדם בישראל רשאי לייבא בייבוא אישי טובין בדואר חבילות/בלדרות, בתנאים הבאים:   הטובין אינם אסורים בייבוא לישראל – לרשימת הטובין האסורים בייבוא לחץ כאן. במידה ונדרש אישור ייבוא – יש לפנות לרשות המוסמכת...

הילה פורת

רציפות בין שתי תקופות העסקה

מאת: הילה פורת, עו"ד* ענת, אשת שיווק, פוטרה לאחר שעבדה חצי שנה במקום עבודתה. עם פיטוריה שולמו לה תמורת הודעה מוקדמת ופדיון ימי חופשה. כחודשיים לאחר פיטוריה, פנה אליה מעסיקה והציע לה לחזור לעבודה....

חדשות מיסים

רישום ייצוג בגין החזרי מס יהיה תקף רק ל- 24 חודשים בלבד (סוג תיק 9.1)

בהעדר מגבלה מפורשת, תקפים ייפויי כוח עד לקבלת הודעה על ביטולם. על מנת לקיים בקרה שוטפת בתיקי יחידים המבקשים החזר מס ואינם חייבים בהגשת דוח  )סוג תיק (9.1)  הוחלט לשנות את נוסח ייפוי הכוח...

פרסום רשות המיסים

מהלך להרחבת רשת המדווחים – הנחיות לפעולה – טופס 5329

הנדון: מהלך להרחבת רשת המדווחים – הנחיות לפעולה בתקופה האחרונה נשלחו על ידי מחלקת המודיעין ברשות המסים אלפי דרישות למילוי טופס 5329 (דו"ח פרטים אישים והצהרה על מקורות הכנסה בארץ ובחו"ל), (להלן: הדרישות"). דרישות...

sali

רכישת הסכם שכירות שלא ניתן להעברה מהווה חלק משווי המקרקעין במכירה ולא ניתן לפצל אותו – וילאר נכסים -עליון – ע"א 6340/08

מאת:רו"ח סלי אילון,   כדי להקטין את מס הרכישה, מנסים הרוכשים לבנות את העסקה כך שחלק מהסכום ישולם עבור משהו אחר שאיננו "זכות במקרקעין". למשל, נניח חנות שיש בה שוכר לעשר שנים, והיא נמכרת...

הילה פורת

החובה לאפשר הפסקות בעבודה וחובת התשלום בגינן

מאת: עו"ד הילה פורת. דני עובד כמנהל חשבונות בהיקף משרה מלאה (כ-43 שעות בשבוע), בחברה המספקת שירותי ניקיון. האם מעסיקו חייב ליתן לדני הפסקה, ואם כן, מה לגבי חובת התשלום בגינה? תשובה סעיף 20...

חדשות מיסים

תיקון פקודת מס הכנסה (מס' 203) – התשע"ד – 2014

במסגרת תיקון זה, תוקנה הוראת סעיף 47(א)(4 לפקודת מס הכנסה, המסמיכות את מנהל רשות המסים לפי הוראות הרישא של סעיף 7 , להחיל על נישומים לבקשתם תקופת שומה מיוחדת גם על חברה המחזקת בעקיפין...

חדשות מיסים

הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 05/2014 – ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2013

הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 05/2014 רשות המסים הנדון: ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2013 1. מבוא מטרת ‏הוראת ‏ביצוע ‏זו ‏היא ‏לסקור ‏את ‏השינויים ‏שחלו ‏בדוחות ‏לשנת...

חדשות מיסים

אושר סופית: הרחבת סמכויות רשות המס

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק הממשלתית להעמקת גביית המסים והגברת האכיפה (תיקוני חקיקה), התשע"ד-2014. הצעת החוק מבקשת להרחיב את סל הכלים שיש בידי רשויות המס לצורך גביית מסים, ומסדירה ארבע...

חדשות מיסים

החלטת מיסוי 3985/14 בנושא שהייה בישראל של תושב חוץ

פורסמה החלטת מיסוי 3985/14 בנושא תושב חוזר. בחוזר מדובר על בני זוג שעזבו את ישראל בשנת 2002, ובשנת 2008 חזרו לישראל וביקשו להכיר בהם כ"תושב חוזר". מאחר והאב של בת הזוג חלה בשנת 2006...

חדשות מיסים

אושר: יוגבל התשלום שניתן לגבות עבור טיפול בתביעה מול הביטוח הלאומי

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את נושא הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 159) (הגבלת תשלום בעד טיפול בתביעה), התשע"ד-2014 של ח"כ מיקי רוזנטל וקבוצת חברי כנסת. מוצע להגביל את התשלום שרשאי לגבות מי...

חדשות מיסים

שאילתא חדשה בשע"מ- הפקת שוברי תשלום במע"מ

נפתחה לשימוש המייצגים המקושרים לשע"מ השאילתא EHDP המאפשרת הפקת שובר תשלום עם ברקוד עבור עוסק במע"מ. תשלום שובר זה אפשרי בבנק הדואר בלבד.   כמו כן קיימים כבר בשע"מ השאילתות להפקדת שוברי תשלום במס הכנסה...

חדשות מיסים

שר האוצר יאיר לפיד חתם על תקנות המאפשרות תשלום פיצויים בגין נזקים עקיפים לבעלי עסקים בדרום הארץ

שר האוצר, יאיר לפיד, חתם על תקנות המאפשרות תשלום פיצויים בגין נזקים עקיפים לבעלי עסקים  בדרום הארץ,  בין  הטווחים 0-40 ק"מ מגבול רצועת עזה, בעקבות מבצע "צוק איתן". התקנות יובאו לדיון בוועדת הכספים של...