Tagged: דו"ח שנתי 2013

חדשות מיסים

טעות- תיקים מסוג 96 שנת מס אחרונה 2012 נופקו מדבקות כחייבי הגשה ל 2013

מצאנו לנכון להביא לידיעתכם כי בחבילת המדבקות לדוחות 2013 לתיקי יחידים  שחולקו למייצגים לאחרונה נפלה  טעות כמפורט : לתיקים מסוג 96 שנת מס אחרונה 2012  נופקו מדבקות כחייבי הגשה ל 2013 , למרות שאינם חייבים בהגשה...

חדשות מיסים

דחייה בהגשת הדוח השנתי במס הכנסה ליחידים לשנת המס 2013

הנהלת רשות המסים החליטה על דחיית המועד האחרון להגשת הדוח השנתי במס הכנסה ליחידים לשנת המס 2013. החייבים בהגשת דוח שנתי מקוון יוכלו להגישו עד ליום 30.6.14 ואלה שאינם חייבים בהגשת דוח מקוון יוכלו...

פרסום רשות המיסים

נפתח לציבור באתר רשות המסים – יישום לקליטת דוח שנתי מקוון לשנת 2013 ליחידים במס הכנסה

רשות המסים פתחה השבוע לשימוש ציבור הנישומים והמייצגים את היישום להגשת דוח הכנסות שנתי ליחידים במס הכנסה (טופס 1301) לשנת המס 2013 באופן מקוון. עצמאים, חברות ויחידים החייבים בהגשת דוח שנתי למס הכנסה שהיתה...