Tagged: דיני עבודה

תמונה של הילה

התניית תשלומים המגיעים לעובד בחתימה על מסמך וויתור

מאת: הילה פורת, עו"ד* איילת עבדה כמזכירה בחברה פרטית במשך כ-3 שנים. בעקבות קשיים אליהם נקלעה החברה, הוחלט לפטר את איילת. כאשר הגיעה איילת לפגישה עם מעסיקה, בה סוכם כי תקבל את הכספים המגיעים...

תמונה של הילה

איסור פיטורי עובדת בהריון – ידיעת המעביד על עובדת ההיריון

מאת: עו"ד הילה פורת דגנית עבדה כעובדת זמנית במשרד פרסום במשך 7 חודשים, כמחליפה של עובדת שיצאה לחופשה ללא תשלום למשך זמן בלתי מוגבל. לאחר שאותה עובדת חזרה מחופשתה, כשלדגנית ותק של 7 חודשים...

הילה פורת

זכויות עובדים בחגים – המדריך המלא

מאת: הילה פורת, עו"ד* עו"ד הילה פורת, מומחית בדיני עבודה ומנהלת אתר עולם העבודה, מפרטת את זכויות העובדים בחגים. מספר שעות העבודה בערב החג א. במקום עבודה בו עובדים 8 שעות ביום, שישה ימים בשבוע:...

הילה פורת

אין חובה לשלם דמי מחלה עבור העדרות עקב תאונת דרכים

מאת: הילה פורת, עו"ד* מאיה המועסקת כמתכנתת בחברת הייטק, נפגעה בתאונת דרכים ביום ו' (שבו אינה עובדת), במסגרת שעות הפנאי שלה. בעקבות הפגיעה תאלץ מאיה להעדר מעבודתה כשבועיים. לזכות מאיה ישנם 32 ימי מחלה...

הילה פורת

רציפות בין שתי תקופות העסקה

מאת: הילה פורת, עו"ד* ענת, אשת שיווק, פוטרה לאחר שעבדה חצי שנה במקום עבודתה. עם פיטוריה שולמו לה תמורת הודעה מוקדמת ופדיון ימי חופשה. כחודשיים לאחר פיטוריה, פנה אליה מעסיקה והציע לה לחזור לעבודה....

הילה פורת

החובה לאפשר הפסקות בעבודה וחובת התשלום בגינן

מאת: עו"ד הילה פורת. דני עובד כמנהל חשבונות בהיקף משרה מלאה (כ-43 שעות בשבוע), בחברה המספקת שירותי ניקיון. האם מעסיקו חייב ליתן לדני הפסקה, ואם כן, מה לגבי חובת התשלום בגינה? תשובה סעיף 20...

הילה פורת

הגבלת פיטורים עקב שרות מילואים

מאת: הילה פורת, עו"ד*   המאמר סוקר את ההגבלות החלות על פיטורים עקב שירות מילואים של עובד, ואת הדרך בא ניתן לפטר עובד בעת היותו בשירות מילואים. בהתאם לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), התש"ט-1949:...

הילה פורת

תנאי העסקת בני נוער

מאת: הילה פורת, עו"ד* להלן ריכוז של נושאים שונים הנוגעים לתנאי העסקה של בני נוער: גיל עבודה– לא יועבד ילד שעדיין לא מלאו לו 15 שנה. העסקה במשך שנת הלימודים 1. במשך שנת הלימודים,...

הילה פורת

תנאים לתשלום – עובד הגר בסמיכות למקום העבודה

מאת: הילה פורת, עו"ד* איתי התקבל לעבודה כמוכר בחנות בגדים. חנות הבגדים ממוקמת ברחוב הסמוך לבית מגוריו של איתי ועל כן איתי מגיע לעבודתו מדי יום ברגל. מעסיקו מעוניין לדעת, האם עליו לשלם לאיתי...

הילה פורת

הוצאות נסיעה – סקירה מקצועית

מאת: הילה פורת, עו"ד צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה 1.    חל על כל העובדים והמעבידים בישראל, למעט עובדים במפעלים מוגנים כאמור בסעיף 17(א)     לחוק שכר מינימום, התשמ"ז – 1987 (עובדים...

הילה פורת

האם בחג פורים זכאים עובדים לעבוד מספר שעות מופחת או שלא לעבוד כלל

האם בחג פורים זכאים עובדים לעבוד מספר שעות מופחת או שלא לעבוד כלל, ולקבל שכר כאילו עבדו? מועדי ישראל נקבעו בסעיף 10א(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התשי"ח-1948: שני ימי ראש השנה, יום כיפורים, יום...

הילה פורת

חישוב פיצויי פיטורים לעובד שחל שינוי יסודי במהות תפקידו

מאת: הילה פורת, עו"ד* שירי הועסקה בחברת פירסום כ-5 שנים. במשך שלוש השנים הראשונות לעבודתה, במהלך לימודיה לתואר ראשון, הועסקה שירי כמזכירה בחברה והשתכרה כ-4,000 ש"ח לחודש. לאחר מכן, ומשסיימה שירי את לימודיה האקדמאים,...

הילה פורת

העדרות לרגל חתונה/הולדת בן/בת

מאת: הילה פורת, עו"ד ליובל המועסק כעורך דין במשרד עורכי דין, נולד בן. האם זכאי יובל להיעדרות בתשלום מעבודתו בעקבות הולדת בנו?   תשובה בחוקי העבודה אין כל התייחסות לנושא "ימי שמחה" – דהיינו...