Tagged: החזרי מס

חדשות-מיסים1

רשות המסים מעלה הילוך בנושא מיצוי זכויות:שולחת מכתבים לכ-1,700 איש שבדיקות מחשב העלו כי בהסתברות גבוהה הם זכאים להחזר מס עבור שנת המס 2012

רשות המסים שולחת בימים אלה  מכתבים לכ- 1,700 איש,  תחת הכותרת "זה הזמן לבדוק אם מגיע לך החזר מס עבור שנת 2012".  המכתבים נשלחים לנישומים שבדיקות מחשב שנערכו במהלך חודשים האחרונים  העלו כי קיימת...

חדשות מיסים

רישום ייצוג בגין החזרי מס יהיה תקף רק ל- 24 חודשים בלבד (סוג תיק 9.1)

בהעדר מגבלה מפורשת, תקפים ייפויי כוח עד לקבלת הודעה על ביטולם. על מנת לקיים בקרה שוטפת בתיקי יחידים המבקשים החזר מס ואינם חייבים בהגשת דוח  )סוג תיק (9.1)  הוחלט לשנות את נוסח ייפוי הכוח...

מדריך במסים

מדריך: הקלות במס לשכירים

הקלות במס לשכירים ·       עבודה בחלק מהשנה ·       תיאום של ניכויי מס משכר ·       עובד/ת שבן/ת הזוג אינו עובד ·       אשה עובדת ·       משפחה חד-הורית ·       תושבים ביישובי ספר או באזורי פיתוח ·       חיילים...