Tagged: היעדרות במהלך הריון

הילה פורת

היעדרות לצורך בדיקות בתקופת הריון

מאת: הילה פורת, עו"ד*   סמדר עובדת כמזכירה בחברת פרסום. במהלך החודש השביעי להריונה נעדרה מעבודתה, לצורך ביצוע בדיקות שגרתיות הקשורות להריונה. האם זכאית סמדר לשכר בגין שעות היעדרות אלו? הילה פורת, עו"ד, משיבה:...