Tagged: חוק ביטוח לאומי

חדשות-מיסים1

אושר סופית: פטור מביטוח לאומי ודמי בריאות בחודשיים שלאחר השחרור מהצבא

​מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 160) (פטור מדמי ביטוח לחיילים משוחררים), התשע"ה-2014– של חבר הכנסת אלעזר שטרן. מוצע לפטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות...