Tagged: חישוב מאוחד

חדשות מיסים

אושר סופית: חישוב מס נפרד לבני זוג שעובדים יחד (מס מאוחד)

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 199), התשע"ד-2013, שהגישה הממשלה. ההצעה נדונה בוועדת הכספים, בראשות ח"כ ניסן סלומינסקי (הבית היהודי). הצעת החוק שאושרה סופית קובעת שלושה...

וועדת הכספים - כנסת

ועדת הכספים דורשת פתרון בסוגיית השומות הרטרואקטיביות לבני זוג שעובדים יחד

ועדת הכספים צפויה לאשר הצעת חוק שתאפשר חישוב מס נפרד לבני זוג שעובדים יחד באותו עסק ח"כים דורשים לפטור זוגות משומות רטרואקטיביות בגין שנים בהן שילמו מס בנפרד נוכח פסיקות בתי המשפט   יו"ר...