Tagged: ישראל פלג

ישראל פלג

הישבון מיסים ליצואן

מאת: ישראל פלג, רו"ח   ייצרן ישראלי המייצא את מוצריו זכאי בתנאים מסויימים להישבון – החזר מיסים ששולמו בעת רכישת חומרי גלם בארץ ובחו"ל. אחת הבעיות שמתעוררות בעת ביקורת המכס על תביעת ההישבון הינה...

ישראל פלג

הישבון מיסים ליצואן

מאת: ישראל פלג, רו"ח    יצואן המעוניין להנות מהחזר מיסים "הישבון" , טוב ייעשה אם ייערך לשם כך מבעוד מועד זכאות להישבון ייצרן ישראלי המייצא את מוצריו לחו"ל הייצרן שילם מיסי יבוא על חומרי...