Tagged: מס מעסיקים

חדשות מיסים

אושר סופית: העלאת מס המעסיקים תופחת

מליאת הכנסת אישרה בקריאות שנייה ושלישית את הצעת חוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) (תיקון), התשע"ד-2014, שהגישה הממשלה. הצעת החוק נדונה בוועדת הכספים, בראשות ח"כ ניסן סלומינסקי (הבית היהודי). יו"ר ועדת הכספים,...