Tagged: מס ערך מוסף

החלטות-מיסוי

החלטת מיסוי: הסיווג על פי חוק מס ערך מוסף של פעילות למתן הלוואות- החלטת מיסוי שאינה בהסכם

החלטת מיסוי : 3314/16 תחום החלטת המיסוי: מס ערך מוסף הנושא: הסיווג על פי חוק מס ערך מוסף של פעילות למתן הלוואות- החלטת מיסוי שאינה בהסכם העובדות: חברה בע"מ (להלן: "החברה") מפעילה מיזם (להלן:...

פרסום-רשות-המיסים

סכומים ושיעורים במע"מ

בדף זה נמצא ריכוז של סכומים ושיעורים  המופיעים בחקיקה ובתקנות ורלוונטים  לנושא מס ערך מוסף פתח הכל | סגור הכל תאור / נושא סכום בש"ח/ שיעור תאריך סעיף בחוק/ תקנה תאריכי עדכון הצג "עוסק פטור" –...

עדכון חקיקה

אושר סופית – הקלה לעסקים: לא יחויבו בדוח מקוון על הכנסה נמוכה

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 44), התשע"ד-2014. ההצעה נידונה בוועדת הכספים בראשות ח"כ ניסן סלומיאנסקי (הבית היהודי). ההצעה נועדה להחיל דיווח מפורט על יחיד שמחזור...

עדכון חקיקה

ועדת הכספים אישרה את הצעת החוק להרחבת חובת הדיווח המפורט והמקוון למע"מ

ועדת הכספים אישרה את הצעת החוק להרחבת חובת הדיווח המפורט והמקוון למע"מ  ועדת הכספים של הכנסת אישרה היום לקריאה שנייה ושלישית מספר סעיפים מתוך הצעת החוק להעמקת גביית המסים והגברת האכיפה (ייעול אמצעי הגבייה והדיווח),...