Tagged: מס רכישה

חדשות-מיסים1

ועדת הכספים של הכנסת אישרה ברוב קולות את העלאת מס הרכישה על דירות להשקעה

ועדת הכספים של הכנסת אישרה היום ברוב קולות את הצעת שר האוצר, משה כחלון, להעלות החל מה- 24 ביוני 2015 את  מס הרכישה על דירות להשקעה לשיעורים של  8-10%, בהוראת שעה לחמש שנים. כמו...

פרסום-רשות-המיסים

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 1/2015 – עדכון הסכומים בחוק מיסוי מקרקעין ותקנות מס רכישה

הנדון:‏ עדכון הסכומים בחוק מיסוי מקרקעין ותקנות מס רכישה עם ‏כניסת‏ שנת‏ המס‏ 2015  בוצעו‏ בהתאם‏ לחוק ‏מיסוי ‏מקרקעין ‏(שבח‏ ורכישה) ,‏התשכ"ג‏– 1963 (להלן:‏החוק) ‏עדכוני‏ סכומים ‏כפי ‏שיפורט‏ להלן: לאור ‏פיזורה ‏של ‏כנסת‏ ישראל‏...

חדשות-מיסים1

עדכון מדרגות מס רכישה בהתאם לעליית המדד בשנת 2014

ביום 16.1.15 עודכן גובה מדרגות מס הרכישה, בהתאם לשיעור עליית מדד שירותי דיור בבעלות הדיירים בשנת 2014 המתפרסם ביום 15.1.15. המדרגות מתעדכנות אחת לשנה בהתאם להוראות חוק מיסוי מקרקעין. מדד שירותי דיור בבעלות הדיירים...

חדשות מיסים

ביצוע תקציב והכנסות המדינה ממיסים לחודש יולי 2014

ביצוע תקציב והכנסות המדינה ממיסים לחודש יולי 2014 להלן אומדן ראשוני של הגירעון ומימונו ושל ביצוע התקציב בחודשים ינואר – יולי 2014 שנערך על ידי חטיבת מידע ניהולי באגף החשב הכללי: גירעון: 1.     בחודש...

sali

הזכות למדרגות מס רכישה של דירה יחידה לא תינתן לאשה שיש לבעלה דירה אפילו אם לא נחתם בניהם הסכם ממון ונישאו לאחר חוק יחסי ממון ו"ע 4199-09-09 נביל ואח'

מאת: רו"ח סלי אילון, מס רכישה משולם על ידי כל מי שרוכש זכות במקרקעין, ובכלל זה דירות מגורים. רשות המיסים קבעה כי אם מדובר בדירה יחידה של הרוכש, הוא ישלם מס רכישה הדרגתי נמוך...

sali

גם אם חלק מהדירה לא ראוי למגורים וחלקה ראוי, תיחשב הדירה כדירת מגורים

מאתר: סלי אילון   דירת מגורים – כן או לא? המבחן לקבוע האם דירה הינה דירת מגורים הוא האם "בשטח" הדירה ראויה למגורים – יש בה מטבח, כלים סניטריים, חשמל מים וכד'. כך, אם...

עמית ורד, עו''ד

פטור ממס שבח במכירת דירת מגורים – תיקון 76

עמית ורד- עו"ד, נוטריון ומגשר מבוא ביום 29.7.2013 אישרה הכנסת את חוק התקציב לשנים 2013-4, או בשמו המלא החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013-4), התשע"ג-2013, במסגרתו בוצעו שינויים...

שינוי שיעורי מס רכישה

שינוי שיעורי מס רכישה

להלן ריכוז של השינוי במדרגות מס רכישה: שיעורי המס לגבי דירה יחידה: סכום שיעור מס רכישה עד ליום 01/08/2013 שיעור מס רכישה לאחר 01/08/2013 עד סכום של 1,470,560 ₪ 0% 0% מ- 1,470,561 ₪...