Tagged: מעסיק

הילה פורת

החובה לאפשר הפסקות בעבודה וחובת התשלום בגינן

מאת: עו"ד הילה פורת. דני עובד כמנהל חשבונות בהיקף משרה מלאה (כ-43 שעות בשבוע), בחברה המספקת שירותי ניקיון. האם מעסיקו חייב ליתן לדני הפסקה, ואם כן, מה לגבי חובת התשלום בגינה? תשובה סעיף 20...