Tagged: נקודות זיכוי

מדריך במסים

זכאות‏ לנקודות‏ זיכוי ‏מכוח ‏סעיף 45 ‏לפקודת ‏מס ‏הכנסה

סעיף 45 לפקודת מס הכנסה (להלן : "הפקודה") קובע כי יחיד תושב ישראל שהיה לו או לבן זוגו בשנת המס ילד נטול יכולת, יהא זכאי לשתי נקודות זיכוי בגינו בהתאם לתנאים הקבועים בסעיף ובתקנות שהותקנו מכוח הסעיף. ...

מדריך במסים

מדריך: הקלות במס לשכירים

הקלות במס לשכירים ·       עבודה בחלק מהשנה ·       תיאום של ניכויי מס משכר ·       עובד/ת שבן/ת הזוג אינו עובד ·       אשה עובדת ·       משפחה חד-הורית ·       תושבים ביישובי ספר או באזורי פיתוח ·       חיילים...

מאמר מיסים

הטבות במס להורים עם ילדים קטנים

ברצוננו להביא לידיעתכם כי החל מ-01/01/2012,  נוספו הטבות בתשלום מס הכנסה הניתנות להורים עובדים ולהם ילדים קטנים1 ההטבות במס יגדילו את הכנסתכם הפנויה ויסייעו להקל בהוצאה בגידול הילדים. ההקלות במס ניתנות להורים לילדים קטנים,...