Tagged: סלי אילון

sali

מע"מ אפס בפרויקטים של תמ"א ופינוי בינוי

מאת: רו"ח סלי אילון   תיקון 47 לחוק מע"מ, שעבר קריאה שנייה ושלישית, מקנה הטבה נוספת ליזמים המבצעים תמ"א 38 ופינוי בינוי, ומעניק מע"מ בשיעור אפס לשירותי בניה שניתנים במסגרת פרויקטים אלו. המשמעות: היזמים...

sali

רכישה ומכירה של קרקעות בהיקף גדול ובמימון בנקאי מהווים עסק ויחויבו במע"מ – עונאללה – ע"מ 1012-06

מאת: רו"ח סלי אילון באילו מקרים מכירת קרקע על ידי אדם פרטי תיחשב כהכנסה מעסק, ותחויב במע"מ? מדובר באדם שביצע מספר רב של עסקאות רכישת ומכירת קרקעות במהלך השנים (במשך שלוש שנים בלבד ביצע יותר...

sali

רכישת הסכם שכירות שלא ניתן להעברה מהווה חלק משווי המקרקעין במכירה ולא ניתן לפצל אותו – וילאר נכסים -עליון – ע"א 6340/08

מאת:רו"ח סלי אילון,   כדי להקטין את מס הרכישה, מנסים הרוכשים לבנות את העסקה כך שחלק מהסכום ישולם עבור משהו אחר שאיננו "זכות במקרקעין". למשל, נניח חנות שיש בה שוכר לעשר שנים, והיא נמכרת...

sali

שווי המכירה הוא השווי ביום החתימה על ההסכם ואין להוון תמורה ששולמה בתשלומים צמודים אלא במקרים חריגים – דג הכסף ו"ע 1132-07

מאת: סלי אילון, רו"ח    במכירת קרקע, כשהתמורה משולמת במספר תשלומים, התשלומים מוצמדים בדרך כלל למדד מסוים או לשער מטבע. השאלה שעוסקת בה החלטה זו היא, האם יש לקבוע את שווי המכירה לפי שער...

sali

שותפות עם פעילות עסקית לא תיחשב "איגוד מקרקעין" – אספן – ו"ע 615/03

מאת: רו"ח סלי אילון, שותפות זכתה במכרז לפיו תקים, תנהל ותפעיל, מקבץ דיור לעולים עבור משרד הקליטה. אחת החברות השותפות, מכרה את זכויותיה בשותפות לצד ג'. מיסוי מקרקעין קבע שמדובר במכירת מניות של איגוד...

sali

הזכות למדרגות מס רכישה של דירה יחידה לא תינתן לאשה שיש לבעלה דירה אפילו אם לא נחתם בניהם הסכם ממון ונישאו לאחר חוק יחסי ממון ו"ע 4199-09-09 נביל ואח'

מאת: רו"ח סלי אילון, מס רכישה משולם על ידי כל מי שרוכש זכות במקרקעין, ובכלל זה דירות מגורים. רשות המיסים קבעה כי אם מדובר בדירה יחידה של הרוכש, הוא ישלם מס רכישה הדרגתי נמוך...

sali

דירת נופש לא תיחשב דירת מגורים לצורך מס רכישה – וע פקר 1361-06

מאת: סלי איילון, רו"ח    ברכישת דירת מגורים מחושב מס הרכישה באופן שונה מאשר ברכישת מקרקעין רגילים. במקרה שלנו, רכשו דירה בפרויקט המיועד לתיירות, כאשר בהסכם הרכישה נקבע שהדירה צריכה להיות זמינה להשכרה לנופש...

sali

דירה בעלת מספר אגפים נפרדים שהושכרו בחלק מהתקופה תיחשב דירה אחת לצורך הפטור של דירת ירושה – ו"ע 23086-12-09 אריאלה שיין

מאת: סלי אילון   פטור על מכירת דירת מגורים שהתקבלה בירושה יחול רק אם הדירה היתה דירתו היחידה של הנפטר בעת פטירתו. נשאלת השאלה – מהי הגדרת דירה יחידה? האם דירה אחת שפוצלה למספר...

sali

מכתב שיצא בדואר רגיל לא יחשב כנתקבל אם הנישום טוען שלא קיבל אותו – ו"ע 326

מאת: סלי אילון מנהל מיסוי מקרקעין שלח דרישה להשלמת פרטים בדואר רגיל. הקונה לא קיבל את המכתב, וישב לו שמח וטוב לב בביתו. יום אחד אחרי שחלף המועד להוציא שומה לאחר השגה, התקשר מסמ"ק...

sali

גם אם חלק מהדירה לא ראוי למגורים וחלקה ראוי, תיחשב הדירה כדירת מגורים

מאתר: סלי אילון   דירת מגורים – כן או לא? המבחן לקבוע האם דירה הינה דירת מגורים הוא האם "בשטח" הדירה ראויה למגורים – יש בה מטבח, כלים סניטריים, חשמל מים וכד'. כך, אם...

sali

בעסקת נטו עלול הרוכש להתחייב בתשלום קנסות שהוטלו על המוכר ו"ע 112-09 שדפאן להשקעות

מאת: רו"ח סלי אילון   עסקאות נטו, בהן חבויות המס משולמות על ידי הקונה, הינן עסקאות מקובלות כיום. היתרון שלהן הוא מידת הוודאות שמקבל המוכר בעסקה, כשהוא מקבל סכום ידוע מראש, מבלי להיות חשוף...

sali

ביטול עסקה שנעשה לצורך הפחתת מס לא יחשב ביטול ולכן לא יוחזרו המיסים בהם חויבה העסקה הראשונה – וע 1408-07

מאת: רו"ח סלי אילון   בביטול עסקה במקרקעין, משיבים המוכרים לרוכשים את התשלומים שקיבלו, ולעיתים בתוספת פיצוי כלשהו, והמוכרים מקבלים בחזרה את המקרקעין שמכרו. במקרה שאכן מדובר בביטול אמיתי, יחזירו גם רשויות המס את...

sali

אין לרשויות המס סמכות לבצע הרמת מסך בין חברות אחיות – זייתון ע"א 708-08

מדובר בבחור שעסק ביצור שמן זית. הוא פעל באמצעות חברה שקמה בשנת 1989, שמייצרת שמן זית בבית בד, וגם מיבאת שמן זית. שומה שערכו רשויות המכס על השמן המיובא, בה נקבע שיש לסווג את...

sali

מאמר: סמארטפונים בראי המס – זה לא (ל)טלפון

סלי אילון רו"ח, חנן כהן עו"ד ויועץ מס   השיפורים הטכנולוגיים (המדהימים, יש לומר) שהפכו לאחרונה נגישים לכל דורש, הביאו לכך שמרבית הציבור בעולם המערבי בכלל ובישראל במיוחד, נצמד כיום למכשירים ניידים מתוחכמים, שביכולתם...

sali

הקשר בין תורת המשחקים והיבטי המס בעקבות פס"ד בזק בעליון 10846/06

מאת: סלי אילון, רו"ח   הקדמה:  מהי "זכות במקרקעין" בחוק מיסוי מקרקעין? – הסבר קצר: כידוע לכולם, בעלות במקרקעין (רישום בטאבו) מהווה זכות במקרקעין לפי החוק. בנוסף, ישנם מצבים שגם הם יחשבו כהחזקה של...