Tagged: עיצומים ברשות המסים

חדשות מיסים

עיצומים בשע"מ ודחיית תשלומים לחודש 08/2014

החל מבוקר יום ראשון קיימנו שיחות עם הנהלת רשות המסים והם הסכימו לדחות את התשלום של הדוחות התקופתיים לחודש 8/2014 עד למחר יום שני ה- 22/9/2014 נכון לעכשיו, ניתן לשלם בבנקים ובדואר.  אנו מדגישים כי העיצומים...

חדשות מיסים

המשך העיצומים ברשות המסים

מדיווחים שהגיעו לידינו ככל הנראה יחודשו העיצומים ברשות המסים החל מיום ראשון ב- 29/06/2014. זאת כל עוד לא ייענו הדרישות שהוצגו למשרד האוצר.   עדכון- ביום ראשון רשות המסים יעבדו כרגיל ולא יהיו עיצומים.