Tagged: פטור ממס שבח

חדשות-מיסים1

אושרה הצעת שר האוצר ורשות המסים במליאת הכנסת: יקוצר זמן ההחזקה בשתי דירות בפטור ממס שבח במטרה להגדיל את היצע הדירות במשק

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת שר האוצר, משה כחלון, ורשות המסים להגבלת הטבות המס על מחזיקי דירות להשקעה, כהוראת שעה עד לשנת 2021. התיקון שהוצע נועד לתמרץ מכירת דירות ובכך לתרום...

חדשות-מיסים1

עשרות דירות שפוצלו או שדיווחו על זכאות לפטור ממס שבח שלא כחוק נמצאו במסגרת מבצע רשות המסים בת"א

מאות עובדי רשות המסים השתתפו בימים האחרונים במבצע מחוזי בתל-אביב וביפו שנוהל על ידי ציפי יוסף-סקלר, פקידת שומה ת"א 4, במסגרתו ערכו ביקורות ניהול ספרים בכ-700 עסקים ודירות. במהלך המבצע, בו נמצא אי רישום הכנסות...